Podujatia

Začali sme pre vás chystať 12. ročník Global Money Week

22.11.2023

Začali sme pre vás chystať 12. ročník Global Money Week

Témou kampane Global Money Week v roku 2024 bude bezpečnosť. Dvanásty ročník sa zameria na bezpečné hospodárenie s peniazmi a ochranu pred finančnými podvodmi.

Začali sme pre vás chystať 12. ročník Global Money Week

Global Money Week

Global Money Week (GMW) je každoročná celosvetová kampaň na zvýšenie povedomia o dôležitosti finančného vzdelávania. Jej cieľom je, aby boli mladí ľudia od útleho veku finančne uvedomelí a naučili sa robiť správne finančné rozhodnutia. Túto iniciatívu prináša už 12. rok medzinárodná organizácia OECD a na Slovensku ju bude opäť koordinovať Národná banka Slovenska.

Chráňme si peniaze, zabezpečíme si budúcnosť

 Ústredná téma kampane, ktorou sa môžu zapojené organizácie inšpirovať pri plánovaní svojich aktivít, znie: Chráňme si peniaze, zabezpečíme si budúcnosť (Protect your money, secure your future). Národná banka Slovenska bude aj v roku 2024 spolupracovať počas kampane so školami, s neziskovými organizáciami a ďalšími partnermi, ktorý sa venujú finančnému vzdelávaniu. Naším spoločným cieľom je zvýšenie finančnej gramotnosti na Slovensku.

Počas celého týždňa od 18. do 24. marca 2024 sa budú na celom Slovensku konať rôzne aktivity na zvýšenie povedomia o finančnom vzdelávaní, aj na zvýšenie samotnej finančnej gramotnosti detí i dospelých. Národná banka Slovenska pripravuje okrem samotnej komunikačnej kampane aj tipy a materiály, ktoré môžu školy prebrať a využiť pri vlastnej vzdelávacej aktivite.

POČÍTAME S VAŠOU ÚČASŤOU A AKTIVITAMI AJ V ROKU 2024

Témy GMW v predchádzajúcich ročníkoch

 • 2023 – Naplánujte si peniaze, postavte svoju budúcnosť.
 • 2022 – Zostavte si budúcnosť, buďte múdri, pokiaľ ide o peniaze!
 • 2021 – Starajte sa o seba, starajte sa o svoje peniaze!
 • 2018 – Na peniazoch záleží!
 • 2017 – Učte sa. Šetrite. Zarábajte.
 • 2016 – Zapojte sa. Šetrite Smart.
 • 2015 – Ušetrite ešte dnes. Zabezpečte si zajtrajšok.

GMW 2023 na Slovensku

V týždni od 20. do 26. marca 2023 sa na mnohých miestach po celom Slovensku organizovali vzdelávacie aktivity pre žiakov aj dospelých. Pozrite sa, aké aktivity sme realizovali.

Vzdelávanie NBS:

 • Počas kampane sa konalo zážitkové vzdelávanie 5peňazí: celkovo sme zrealizovali 20 vzdelávaní v 3 expozitúrach a v centrále NBS – navštívilo nás 15 rôznych škôl, spolu 405 žiakov
 • Počas GMW sa konalo aj národné finále stredoškolskej súťaže Generácia €uro, kde 25 finalistov z 5 tímov prezentovalo svoje projekty.
 • Pre verejnosť NBS pripravila špeciálny finančný kvíz spojený so súťažou. Zapojilo sa doň 839 súťažiacich.

GMW u partnerov:

 • Vlastnú aktivitu si počas GMW pripravilo až 85 partnerov (neziskové organizácie, základné školy, stredné školy, vysoké školy). Medzi najčastejšie aktivity patrili kvízy, prednášky na rôzne finančné témy, súťaže pre žiakov, webináre, vzdelávacie články na internete. Aktivity partnerov si môžete pozrieť tu.

GMW 2023 vo svete

Global Money Week prebieha paralelne až v 176 krajinách po celom svete. Takto vyzeral minulý rok v číslach. Konkrétne aktivity v krajinách, ktoré sa zapojili do GMW 2023, si môžete pozrieť tu.