Projekt NBS

Prednášky pre žiakov do roku 2020

Národná banka Slovenska ponúkala na svojej pôde od roku 2007 prednášky a workshopy pre deti a študentov. Celkovo si rôzne prednášky vypočulo 30 042 žiakov z 950 škôl. V roku 2020 prechádza na nové moduly vzdelávania, pripomeňme si však, čo sa účastníci za tých 13 rokov s centrálnou bankou už naučili.

Prednášky pre žiakov do roku 2020

Nakupovanie s rozumom, aj kvíz finančnej gramotnosti

Deti zo základných škôl si mohli vyskúšať zodpovedné nakupovanie, pri ktorom museli zoradiť svoje osobné želania podľa dôležitosti a stanoviť si priority – čo si môžu dovoliť kúpiť a čo nie. Tento workshop od roku 2015 absolvovalo 1 491 z 1. stupňa základných škôl. Ich starší kamaráti sa zapojili do kvízu finančnej gramotnosti, kde si okrem základných pojmov z oblasti finančných produktov osvojili aj tému ochrany finančného spotrebiteľa. Až 2 181 detí z 2. stupňa ZŠ si za 5 rokov vyskúšalo odpovedať na otázky ohľadne finančného trhu, sporenia, investovania, poistenia, či úverov. Vyskúšajte si ci by ste podobný kvíz zvládli aj vy, TU.

Peniaze v súvislostiach

Aj stredoškoláci absolvovali zaujímavé workshopy na tému účtov, úverov a bezpečnosti platieb. Vedomosti, ktoré získali, si mohli priamo na mieste aj otestovať pomocou online aplikácie cez svoje smartfóny. Od roku 2015 sa týmto spôsobom vyškolilo 3 083 stredoškolákov.

Úlohy NBS po vstupe do Eurosystému

Prednáška „Úlohy NBS po vstupe do Eurosystému“ pre stredoškolákov oboznamovala s hlavnými úlohami centrálnej banky v ekonomike a princípmi organizácie Eurosystému. Študenti zistili a stále môžu zistiť aké sú hlavné rozhodovacie  orgány Európskej centrálnej banky, aký je vzťah medzi ECB a národnými bankami eurozóny a dozvedia sa základné informácie o spoločnej menovej politike Eurosystému a o bankovom systéme v SR. Od roku 2009 prednášku navštívilo vyše 300 škôl a viac ako 10 000 študentov.

Od slovenskej koruny k euru

Prednášku o Úlohách NBS po vstupe do Eurosystému dopĺňa lektorovaný výklad v stálej interaktívnej výstave Od slovenskej koruny k euru. Výstava je umiestnená na prízemí budovy NBS a je prístupná len organizovaným skupinám. Sprístupnená bola v marci 2014 a má tri tematické časti: o histórii a súčasnosti európskej integrácie, o procese prípravy a výroby eurových mincí a bankoviek a o ich ochranných prvkoch. Počas návštevy si študenti mohli pozrieť vzdelávacie videá Európskej centrálnej banky a NBS a vyskúšať si aj aplikáciu rozšírenej reality. Najnovšími interaktívnymi prvkami sú „váhy“, na ktorej si žiaci mohli vyskúšať ako sa správa zodpovedný finančný spotrebiteľ a pri odchode môžu hlasovať, čo pre nich znamená Európska únia. Výstavu Od slovenskej koruny k euru doteraz videlo 250 škôl a viac ako 6 500 študentov a žiakov.

Nové zážitkové vzdelávanie

V roku 2020 spúšťa Národná banka Slovenska nový typ zážitkového vzdelávania pre deti aj študentov. Pri každej vekovej kategórii bude pozostávať z niekoľkých modulov. Hlavným cieľom prvého z nich je vysvetliť, odkiaľ peniaze prichádzajú a aký je ich ďalší kolobeh do našej peňaženky a následne von z nej. Vzdelávanie bude NBS realizovať online a neskôr aj v novootvorených vzdelávacích centrách v regiónoch Slovenska.

Viac informácií o nových vzdelávacích centrách, aj tom ako sa na vzdelávania prihlásiť, nájdete v článkoch Štartujeme Centrá 5peňazí v regiónoch a Online školenie pre stredné školy.