Projekt NBS

Centrum 5peňazí Kremnica

V jedinečných priestoroch Múzea mincí a medailí NBS budú učiť o peniazoch aj sfáraním do bane.

Centrum 5peňazí Kremnica

Unikátne školiace stredisko projektu 5peňazí v Kremnici je priestor vytvorený špeciálne pre potreby vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti. Nachádza sa priamo v Múzeu mincí a medailí NBS. Jeho súčasťou je numizmaticko-medailérska expozícia, ktorá ponúka autentickú generálnu zbierku platidiel z územia dnešného Slovenska. Táto expozícia umožňuje zažiť aj ucelenú kolekciu všetkých mincí razených v kremnickej mincovni pre územie dnešného Slovenska, od stredoveku po súčasnú euromenu.

„Pri vzdelávaní mládeže sa snažím vidieť danú problematiku z ich uhla pohľadu. V prostredí múzea sa učíme prostredníctvom zážitku a experimentu,“ približuje Agáta Lešková, lektorka vzdelávania 5peňazí v Kremnici.

Jedným z nezvyčajných zážitkov inovatívnej výučby je možnosť sfárať aj do banskej časti múzea, kde si v priestoroch modelových štôlní môžu návštevníci prezrieť proces ťažby a produkcie drahých kovov v Kremnici, ktoré sa používali na výrobu kremnických mincí.

Nadšencov histórie dozaista zaujme aj múzejná expozícia Líce a rub peňazí, ktorá je stálou numizmaticko-historickou expozíciou v historickom centre Kremnice, inštalovanou v pôvodne meštianskom dome z prelomu 14. a 15. storočia.

Objekt múzea svojim interiérom a exteriérom spája prvky histórie s modernou architektúrou. Veľká obnova premenila jednoposchodový meštiansky dom na päťposchodovú modernú expozíciu s ponukou nosných tém z oblasti numizmatiky, medailérstva, dejín baníctva a dejín mesta Kremnica. Múzeum je vybavené výťahom, oddychovou zónou a je využiteľné pre rôzne typy vzdelávacích a kultúrnych podujatí.

Kde nás nájdete:

Centrum 5peňazí

Štefánikovo nám. 11/21

967 01 Kremnica

045/678 0308

kremnica@5penazi.sk