Projekt NBS

Centrum 5peňazí Banská Bystrica

Národná banka Slovenska vytvorila moderný priestor, ktorý prispieva k rozvoju a koordinácii konceptu finančnej gramotnosti na Slovensku.

Centrum 5peňazí Banská Bystrica

Jedným zo zámerov projektu 5 peňazí je približovať bežným ľuďom témy finančnej gramotnosti progresívnym spôsobom. Nové centrum v banskobystrickej pobočke NBS poskytuje moderný priestor pre vzdelávanie verejnosti.

Zariadenie využíva okrem zážitkových vzdelávacích metód skúsených lektoriek aj inovatívne technologické vybavenie. Priestory sú prispôsobené vzdelávacím potrebám návštevníkov, no myslia aj na oddych medzi výučbou. Deti si tu môžu napríklad zahrať basketbal.

„Deti a mládež učíme praktickým zručnostiam, napríklad ako zaobchádzať s vreckovým či ako zostavovať domáci rozpočet. Zároveň ich motivujeme k zodpovednému prístupu k peniazom, rozmýšľaniu nad budúcnosťou a ďalším hodnotám. Dôraz kladieme na praktické využitie poznatkov a ich prepojenie s realitou,“ vraví Bohuslava Brenkusová, lektorka školiaceho strediska 5peňazí v Banskej Bystrici.

Centrum projektu 5peňazí sa nachádza v historickej budove expozitúry Národnej banky Slovenska. Budova je výnimočná nielen svojou architektúrou, ale aj dôležitou úlohou, ktorú zohrávala počas druhej svetovej vojny. Stala sa dočasným miestom, kde sa ukrývala veľká časť zlatého pokladu a slovenských obehových korún.

V súčasnosti expozitúra v Banskej Bystrici zabezpečuje prostredníctvom pokladničnej činnosti dostatočný počet, štruktúru a kvalitu eurobankoviek a euromincí pre potreby verejnosti a ekonomiky.

Kde nás nájdete:

Centrum 5peňazí

Národná 10

975 77 Banská Bystrica

048/4720 410

banskabystrica@5penazi.sk