Edukatívne videá

5peňazí pre nepočujúcich

Prinášame sériu vzdelávacích videí, ktoré v posunkovom jazyku spracúvajú rôzne témy z oblasti finančnej gramotnosti.

5peňazí pre nepočujúcich

Vzdelávajte sa vďaka sérii edukačných videí určených na rozvoj finančnej gramotnosti. Tieto videá vznikajú v rámci projektu 5peňazí. Jeho hlavným cieľom je zvyšovať finančnú gramotnosť širokej verejnosti.

Jednou z úloh spojených s týmto projektom je podpora organizácií a aktivít, ktoré sa venujú rozvoju finančnej gramotnosti. Práve vďaka tejto podpore sa informácie zo sveta financií môžu dostať aj k používateľom posunkového jazyka formou, ktorá je pre nich najzrozumiteľnejšia.

Našou prioritou je, aby videá boli náučné a užitočné. Vo videách nie sú propagované konkrétne finančné inštitúcie (napríklad: banky, poisťovne, splátkové spoločnosti). Všetky informácie sú platné vo všeobecnosti. Budeme radi, ak aj vy svojou aktivitou prispejete k obsahu a napíšete nám o aké témy máte záujem. My sa budeme snažiť témy spracovať tak, aby boli zrozumiteľné a zaujímavé. Námety môžete posielať na adresu nepocujuci@5penazi.sk.

Všetky videa nájdete na našom youtube.