Správy

Vzdelávací projekt 5peňazí získal ochrannú známku

12.03.2021

Vzdelávací projekt 5peňazí získal ochrannú známku
Foto: Preberanie osvedčenia k ochrannej známke

Viete, čo všetko projekt 5peňazí prináša?

Vzdelávací projekt 5peňazí získal ochrannú známku
Foto: Preberanie osvedčenia k ochrannej známke

V minulom roku predstavila NBS svoj nový vzdelávací projekt 5peňazí. Ten je postavený na rôznych aktivitách.

V troch slovenských mestách: Banskej Bystrici, Kremnici a Košiciach vznikli vzdelávacie centrá, ktoré prinesú bezplatné zážitkové vzdelávanie pre školy a mládež.

Vzhľadom na epidemickú situáciu však aktuálne nie je možné takéto prezenčné vzdelávanie. Preto sa od decembra 2020 môžu stredoškoláci prihlásiť prostredníctvom svojich škôl na zážitkové vzdelávanie online na tému práca a príjem. Skúsené lektorky 5peňazí pripravili jedinečné 3-hodinové školenie. Počas neho si žiaci v malých skupinách vyskúšajú, ako si zarobiť peniaze a ako ich rozumne minúť. Za prvé 3 mesiace absolvovalo finančné vzdelávanie takmer 30 skupín žiakov z rôznych škôl a do konca školského roka sú k dispozícii už len posledné voľné termíny. Postup, ako sa prihlásiť na školenie nájdete v časti Pre školy. Ide pritom o prvý vzdelávací modul, na ktorý budú postupne nadväzovať ďalšie praktické témy.

Okrem toho vznikol vzdelávací portál 5penazi.sk, ktorý pravidelne prináša články a aktuálne informácie zo sveta peňazí. Zaujímavé tipy, videá a rozhovory nájdete aj na sociálnych sieťach 5peňazí.

Už čoskoro Národná banka Slovenska zverejní grantovú výzvu pre neziskové organizácie, aby podporila finančné vzdelávanie a uzatvorila zmysluplné partnerstvá v tejto oblasti.

Tieto aktivity sú zjednotené pod značkou 5peňazí, ktorá 10.3.2021 získala ochrannú známku od Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Viete čo je ochranná známka?

Ochranné známky sú nehmotný majetok spoločnosti. Podľa nich sú rozoznateľné ich výrobky, služby ale aj samotná firma. Ochranná známka tak pomáha spotrebiteľom rozoznať firmu alebo výrobok. Hodnota ochrannej známky sa dá vyčísliť – preto hovoríme o nehmotnom majetku. Známe značky, ktoré nás obklopujú, sú registrované a firmy si ich veľmi cenia. Zo štatistík Európskej únie dokonca vyplýva, že organizácie, ktoré vlastnia nehmotný majetok – práva duševného vlastníctva, majú v priemere o 20 % vyššie príjmy na zamestnanca ako organizácie, ktoré ich nevlastnia. Na Slovensku rieši ochrannú známku viac ako 100-tisíc subjektov.