Finančné produkty

Životné poistenie: Na čo sa pýtať

Životné poistenie: Na čo sa pýtať

Môžete ním zabezpečiť svoju rodinu pri neočakávaných udalostiach.

Životné poistenie: Na čo sa pýtať

Záchranná sieť pre vašich blízkych v prípade núdze. Aj tak by sa dalo pomenovať životné poistenie, ktoré môže pomôcť vašej rodine finančnou injekciou, ak by sa vám niečo stalo. Uzavretie životnej poistky je zvyčajne záväzok na dlhé časové obdobie. Poriadne si preto premyslite nielen obdobie trvania a rozsah poistného krytia, ale aj to, či sú finančné náklady na vybraný poistný produkt pre vás prijateľné. Jednoducho, či na to máte a či sa vám to naozaj oplatí.

Ako funguje životná poistka

Spravidla sa v základnom balíku poisťuje klient pre prípad smrti a pre prípad dožitia určitého veku. V prvom prípade bude vyplatená vaša rodina, v druhom vy ako klient. Tieto situácie sa nazývajú „poistná udalosť“. Vyberiete si jeden z poistných produktov na trhu, dohodnete s poisťovňou výšku vašich platieb poistného a výšku tzv. poistného plnenia. Keď nastane poistná udalosť, poisťovňa vyplatí vám alebo vašim príbuzným dohodnutú sumu.

Okrem základného poistenia sa môžete aj pripoistiť. Medzi najčastejšie patria poistenia v prípade závažných ochorení, úrazu, hospitalizácie, chirurgického zákroku či napríklad zlomeniny. Stretnúť sa tiež môžete s rozšírením služieb, poisťovňa môže v prípade potreby zabezpečiť napríklad starostlivosť o vaše dieťa, preplatí vám pobyt v nemocnici v nadštandardnej izbe, či poskytne možnosť odborných lekárskych konzultácií.

Pripoistiť si môžete zvyčajne srdcovo–cievne ochorenia, ochorenia pľúc, onkologické ochorenia, cukrovku, choroby nervového systému a ďalšie podľa jednotlivých balíčkov.

V ponuke poisťovní sa stretnete s viacerými typmi poistenia:

Rizikové životné poistenie

Štandardné poistenie, ktoré zahŕňa poistné krytie v prípade vášho úmrtia alebo dožitia sa konkrétneho veku, prípadne ďalšie pripoistené udalosti. Poisťovne spravidla poskytujú túto poistku len do určitého veku klienta, napríklad do 55 rokov. V súčasnosti vás už väčšinou poistia aj bez skúmania zdravotného stavu.

Pri výbere rizikového životného poistenia je dobré nechať si vypracovať aspoň tri rôzne ponuky. Venujte im dostatočný čas. Okrem samotnej zmluvy si preštudujte aj poistné podmienky vášho poistenia. Pripravte sa na čítanie rozsiahleho súboru, ktorý môže mať aj viac ako sto strán. K nemu si ešte pridajte Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach, kde nájdete tiež popis produktu a spôsob, podľa ktorého sa určuje výška poistného plnenia, teda sumy, ktorú by ste mali v prípade, že sa niečo stane, dostať vy alebo vaša rodina.

Opýtajte sa aj na čakacie doby. Ak si pripoisťujete závažné ochorenia, podmienkou vyplatenia poistky totiž môže byť dodržanie čakacej lehoty. Ak by čakacia doba bola napríklad 2 roky, poisťovňa by vám peniaze nedala, pokiaľ by ste ochoreli skôr ako po uplynutí 2 rokov od uzavretia poistky. Táto doba sa môže líšiť podľa konkrétnych zmluvných podmienok poistných produktov.

Investičné životné poistenie nie je sporenie, a teda suma, ktorú vám poisťovňa pri odkupe vyplatí, nie je súčet zaplateného poistného.
Investičné životné poistenie nie je sporenie, a teda suma, ktorú vám poisťovňa pri odkupe vyplatí, nie je súčet zaplateného poistného. FOTO: Pexels

Kapitálové poistenie

Pri kapitálovom poistení získavate poistnú ochranu, pre prípad, že by sa niečo stalo, a navyše dodatočné zhodnotenie garantovaným úrokom. Je to akoby poistenie s rezervou. Časť poistného, ktoré pravidelne (alebo jednorazovo) platíte, ide na poistené riziká a časť sa odkladá nabok na váš osobný účet a navyšuje o úrok, ktorý máte dohodnutý v zmluve.

Pýtajte sa:

  • aká časť z vami plateného poistného ide na krytie rizík (smrť, úraz, choroba),
  • aká časť ide na poplatky,
  • aká časť putuje do rezervy.

Investičné poistenie

Investičné sporenie funguje podobne ako kapitálové. Časť platby vášho poistného ide na krytie rizík a poplatky poisťovne a časť je určená na zhodnotenie. Avšak v tomto prípade nie je zhodnotenie garantované, ide o výnosy z investícií do cenných papierov, ktoré za vás robí poisťovňa. Riziká však znáša klient. To, či získate alebo nezískate nejaké výnosy z takto vložených peňazí nie je isté, závisí to od investičnej stratégie i situácie na finančnom trhu. Platí, že môžete zarobiť, ale aj stratiť.

Toto poistenie navyše sprevádzajú poplatky, ktoré môžu vašu investíciu predražiť. Ak sa teda budete rozhodovať o výbere poistky, nerobte to len na základe rozsahu poistného krytia a potenciálneho výnosu.

V sadzobníku poplatkov vás môžu zaujímať:

  • poplatok na krytie počiatočných nákladov,
  • správne poplatky za správu poistenia a finančných fondov,
  • poplatok súvisiaci s nákladmi pri investovaní,
  • poplatok pri odkupoch alebo mimoriadnych výberoch,
  • storno poplatok za odstúpenie od zmluvy.

Poplatky si porovnajte, medzi jednotlivými poisťovňami sa môžu značne líšiť.

Kapitálové a investičné poistenie ako alternatíva k sporeniu? Určite nie

Investičné ani kapitálové životné poistenie nesmie byť prezentované ako sporenie. Ak vás bude predajca takéhoto produktu presviedčať, aby ste ho uzavreli práve pre výhodnosť sporenia, zbystrite pozornosť. Zároveň Národná banka Slovenska upozorňuje, že investičné životné poistenie musí byť jasne označené. Nie je správne, ak sa klientom ponúka pod inými názvami. Spotrebiteľa to zavádza.c

„Investičné životné poistenie sa nemôže prirovnávať k sporeniu. Vyvoláva to dojem, že pri zrušení poistenia dostanete späť zaplatené poistné navýšené o úrok. V skutočnosti ale klient dostane len odkupnú hodnotu poistenia,“ varuje odborník Roman Fusek z Odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.

Investičné aj kapitálové poistenie môžete zrušiť a pritom si nechať vyplatiť sumu, ktorá sa za ten čas nazbierala vo vašom osobnom účte. Ak to chcete urobiť, musíte podať výpoveď aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia, t.j. pred výročím uzatvorenia poistnej zmluvy. Poisťovňa vám na požiadanie oznámi aktuálnu výšku odkupnej hodnoty.

Odkupné však býva najmä v prvých rokoch od uzavretia poistky nepomerne nižšie oproti sume, ktorú uhradíte na poistnom. Nie vždy je navyše klientom v tejto fáze poistenia umožnené, aby si nechali odkupné vyplatiť. Zároveň sú celkové vstupné náklady vysoké a môžu významne ukrojiť z výnosu investovania. Myslite na to, ak by vás chcel v tomto období niekto presvedčiť na prepoistenie. Hoci by vás aj lákal na lepšie podmienky, prepočítajte si, či by ste v skutočnosti vypovedaním aktuálnej poistky viac nestratili ako získali.

Titulná foto: Pixabay