Životné situácie

Zálohovanie: na čo je vlastne dobré

Zálohovanie: na čo je vlastne dobré

Slovensko v tomto roku prechádza na novinku, systém záloh za nápojové obaly.

Zálohovanie: na čo je vlastne dobré

 

Zálohovanie je v platnosti u nás od 1. 1. 2022, stále však v obchodoch kúpite aj nezálohované obaly. Prečo je to tak? A prečo sa zálohovanie zaviedlo?

Doteraz sme sledovali plastové PET fľaše a plechovky, ako končia v kontajneroch na triedený odpad, odkiaľ ďalej putovali k recyklátorovi. Recyklovaný plast končil hlavne v textilnom priemysle a recyklovaný hliník spätne v rôznych kovových výrobkoch ako napríklad hliníkové plechovky a podobne.

Systém záloh mení celý systém. Zodpovednosť už neleží len na samotnom spotrebiteľovi, ktorý bol motivovaný svojím environmentálnym svedomím vyhodiť obal do správneho kontajnera. Do procesu sa zapájajú priamo výrobcovia aj predajcovia.

Výrobca musí umiestniť znak zálohy na svoj výrobok, a tak ho uviesť na trh. Predajca má buď povinne, alebo nepovinne možnosť zberu takéhoto prázdneho obalu. Spotrebiteľom pribudla nová finančná motivácia, obalový materiál separovať. To sa ukázalo v krajinách so zálohovým systémom ako úspešné pri zvyšovaní podielu zrecyklovanej a kvalitnejšej suroviny.

Koľko toho vypijeme?

Podľa analýz ministerstva životného prostredia sa ročne na slovenský trh uvedie jedna miliarda plastových fliaš a približne 350 miliónov plechoviek od nápojov. V platbách za zálohu teda ide celkovo o riadny balík peňazí a je na nás, či sa vrátia po vypití nápojov do našich peňaženiek alebo nie.

Kde sa zálohuje a koľko to stojí

Zálohovanie bolo spustené od 1. 1. 2022. Do systému sa zapojilo v súčasnosti až 2 000 predajných miest a až polovica z toho nepovinne.

Ak si kúpite hliníkové alebo plastové PET obaly so symbolom Z, k cene výrobku vám predajca pripočíta cenu zálohy, ktorá je určená na 15 centov.

Zálohy sa vzťahujú na všetky obaly od 0,1 l do 3 l vrátane. Ide o obaly nápojové (vrátane energetických aj alkoholických nápojov, štiav). Obaly od potravín ako oleje, sirupy, ocot, mlieko a mliečne výrobky, ktoré patria do pôvodných žltých nádob na triedený zber, zálohované nie sú.

Obaly označené písmenom Z máte možnosť vrátiť do tzv. zálohomatov, ale pozor. Doteraz sme sa učili obaly stláčať, aby sme šetrili miesto v kontajneroch. Zálohomat však zoberie len nestlačené obaly so symbolom Z, bez zvyšku tekutín. Dôvod je jednoduchý, a to, aby mohol načítať kód záloh. K lisovaniu dôjde až neskôr po vytriedení a transporte do dotrieďovacieho strediska a k recyklátorovi.

Na Slovensku budeme môcť vrátiť zálohované obaly aj na miestach bez zálohomatu, ak bude predajňa vybavená tzv. mobilnou čítačkou, ktorú bude mať k dispozícii napríklad pokladníčka predajne.

Zálohu si vyzdvihnete vo forme zľavy na nákup alebo vám ju priamo vyplatia.

Prečo ešte nie je vidno v predajniach tieto symboly?

Zákon povoľuje dopredaj výrobkov bez zálohy do júna 2022. Predajcovia sa preto snažia hlavne dopredať pôvodné zásoby, kým ich nahradia novými so symbolom záloh. Obaly bez symbolu Z nie je možné vrátiť späť do predajne. Patria do triedeného zberu ako doteraz a budú následne aj zrecyklované. Nové obaly by mali byť viditeľné na pultoch už v priebehu februára, marca.

Systém prináša aj povinnosti pre výrobcov, a to vrátiť do každej novej PET fľaše minimálne 25 % recyklátu. Táto povinnosť bude zákonom daná od roku 2025. Pomer recyklátu sa bude následne zvyšovať. Systém záloh je považovaný za nástroj, ako vyzbierať čistú a kvalitnú surovinu, ktorá sa vráti späť do každej novej fľaše, a to už je cirkulárna ekonomika v praxi.

Tento článok vznikol v spolupráci s neziskovou organizáciou INCIEN – Inštitút cirkulárnej ekonomiky.