Finančné produkty

Rady pre výhodné sporenie

Rady pre výhodné sporenie

Ako si čo najrozumnejšie sporiť a prečo nedávať peniaze do matraca.

Rady pre výhodné sporenie

Darí sa vám počas mesiaca dobre hospodáriť a pred ďalšou výplatou vám ešte ostáva zaujímavá suma na účte? Správny čas zamyslieť sa nad sporením alebo dokonca investovaním.

Na začiatok je zásadná odpoveď na otázku, či už máte vytvorenú rezervu, na ktorú môžete siahnuť, ak vás zaskočia neočakávané výdavky. Pokiaľ nie, je čas začať si šetriť. Investovanie nechajte na chvíľu, až budete mať v úsporách aspoň sumu pokrývajúcu vaše polročné výdavky.

Sporiť si však môžete, aj keď už rezervu máte. Práve cieľ vášho šetrenia, či je to auto, dovolenka, vianočné darčeky alebo „istota na horšie časy“, vás navedie na výber správneho sporiaceho produktu.

Pod matrac či do banky: Ako si vybrať vhodné sporenie

Ak si odkladáte ušetrené eurá doma, môžete sa tešiť pohľadom na rastúcu kôpku mincí či bankoviek. Čoraz ťažšie prasiatko vie rozradostiť najmä deti.

Pokiaľ si však sporíte v banke, máte šancu peniaze aj zhodnotiť vďaka pripísaným úrokom. Vaše peniaze v banke sú navyše chránené systémom ochrany vkladov v SR.

Sporiť si môžete prostredníctvom základných produktov:

  • Sporiaci účet
  • Termínovaný vklad
  • Vkladná knižka
  • Stavebné sporenie

Spoznajte rozdiel medzi sporením a investovaním. Ak sporíte, banka vám musí vrátiť nasporené peniaze spolu s úrokom. To sa netýka produktov, ktoré možno ako sporenie vyzerajú, ale v skutočnosti sa riadia inými pravidlami, hodnota pri ich výplate totiž závisí od vývoja na finančnom trhu. Týka sa to napríklad pravidelných vkladov do podielových fondov, investičného životného poistenia, nákupu cenných papierov či investovania do zlata.

Aby ste sa správne rozhodli, položte si otázky:

  1. Dokážem si odkladať pravidelne každý mesiac konkrétnu sumu alebo chcem sporiť nárazovo?
  2. Akú časť príjmu si viem odložiť? Odborníci odporúčajú pravidelne si odkladať aspoň 10 %, je to pre mňa reálne?
  3. Kedy budem nasporené peniaze potrebovať? Viem sa ich vzdať na rok, na dva roky alebo k nim chcem mať prístup do 3 – 5 dní v prípade nečakaných výdavkov?
  4. Aký je účel sporenia? Vytváram si finančnú rezervu na nepredvídané udalosti? Alebo si odkladám peniaze na synovu svadbu či dar na dcérine promócie, hoci zatiaľ chodia do základnej školy…?

Zúročte svoje úspory čo najlepšie

Predtým, než sa rozhodnete sporiť v konkrétnom produkte, spravte si prieskum a porovnajte viacero ponúk. Oplatí sa porovnať minimálne tri ponuky. Rozhodujúcim faktorom bude dozaista úrok, ktorým vás banka odmení za to, že na určitý čas vložíte svoje peniaze práve do jej rúk. Banky totiž v čase, keď sú uschované vaše peniaze na ich účtoch, môžu s týmito peniazmi ďalej disponovať. Aj preto majú termínované vklady spravidla výhodnejšie úroky.

Ako sa rozhodnúť čo najrozumnejšie? Prídete do banky, vyberiete si typ sporenia a dohodnete si podmienky, za ktorých získate daný úrok. Ten bude určený úrokovou sadzbou. Ak sú to 2 % ročne, znamená to, že vaše našetrené peniaze sa o toto percento k výročiu sporenia navýšia.

Pri podpisovaní zmluvy si dôkladne prečítajte zmluvné podmienky. Napríklad pri sporiacich účtoch sa môže stať, že banka bude garantovať vyšší úrok len v prípade, že s peniazmi nebudete v určitom období hýbať. To znamená, že si ich napríklad celý rok nevyberiete. Pri termínovaných vkladoch si zas za výber mimo dohodnutých termínov môžu banky účtovať sankčné poplatky.

Všímajte si tiež, či sú úroky zhodnocované ročne. Nie je náhodou vo vašej zmluve napísané, že 2-percentný úrok dostanete po dvojročnom sporení? Ak je úrok pripísaný každý rok, bude to jasne napísané, prípadne bude za ním skratka p. a. (per annum), vyzerá to takto: 1,5 % p. a.

Pri rozhodovaní o sporiacom produkte nepozerajte len na výšku úroku, ale aj na podmienky, za akých vám ho banka garantuje a najmä na časové obdobie, po ktorom vám banka úrok pripíše k našetrenej sume.

Máte na stole dve podobné ponuky? Jedna banka vám ponúka termínovaný vklad s úrokom 2 %. Druhá vám ponúka termínovaný vklad s úrokom 1,5 % p. a. Oba vklady sú s viazanosťou na dva roky. Kde dostanete viac? Prvá banka vám pripíše po dvoch rokoch 2 %. Druhá vám pripíše 1,5 % už prvý rok a ďalšieho 1,5 % druhý rok, dohromady teda 3 %.

Sú moje peniaze v bezpečí?

Ak sa rozhodnete nesporiť si do ponožky, ale ukladať peniaze do banky, možno sa vám natíska otázka – čo ak sa s bankou niečo stane? Prídem o všetky svoje peniaze?

Predstavme si, že vaša banka zrazu nebude schopná vyplácať peniaze. Pre takéto prípady je vytvorený záchranný mechanizmus, ktorý podá klientom pomocnú ruku, a to Fond ochrany vkladov (FOV). Ten je zo zákona povinný klientom vyplatiť vložené peniaze do výšky 100 000 eur. Keď máte vklady vo viacerých bankách, je váš vklad chránený do tejto výšky v každej z nich. Myslite na to, ak máte záujem sporiť si vo viacerých produktoch. Pokiaľ by ste ich mali všetky sústredené len v jednej banke a dohromady by vaše úspory presiahli zákonom stanovený limit, o časť peňazí by ste mohli prísť.

Fond ochrany vkladov chráni vklady na bežných účtoch, termínovaných vkladoch, vkladných knižkách a sporiacich účtoch. Netýka sa to investícií v cenných papieroch, ako napríklad v podielových fondoch, akciách, dlhopisoch, zmenkách či hypotekárnych záložných listoch. Na ochranu týchto slúži Garančný fond investícií. Ten ochráni v prípade, že sa k svojim cenným papierom neviete dostať, ale negarantuje ich hodnotu. Fond ochrany vkladov svojím pôsobením vytvára spolu s Garančným fondom investícií komplexný systém ochrany klienta pri sporení a investovaní na peňažnom a kapitálovom trhu SR.

Pozor! Ak máte peniaze uložené v pobočke zahraničnej banky, overte si, aké sú podmienky ochrany vkladov v jej domovskej krajine. Od roku 2010 sú totiž síce vklady v bankách Európskej únie chránené jednotne do sumy 100 000 eur, zahraničné banky však nemusia spadať pod náš systém a peniaze by vám vyplatili podľa pravidiel ich domovského štátu. To môže ovplyvniť výšku vyplatenej sumy, ale napríklad aj menu. Svoje peniaze tak nemusíte dostať v eurách, ale napríklad aj v poľskom zlotom.

Titulná foto: Pexels