Životné situácie

Vreckové: áno či nie? Ako deťom ukázať hodnotu peňazí

Vreckové: áno či nie? Ako deťom ukázať hodnotu peňazí

Názory na vreckové sa líšia medzi odborníkmi aj v rámci rodín. Dávať deťom vreckové? Odkedy a v akej výške?

Vreckové: áno či nie? Ako deťom ukázať hodnotu peňazí

Jednoznačnú odpoveď na túto otázku vám nedáme ani v tomto článku. Pozrime sa však na situáciu z pohľadu mentálneho účtovníctva. Ide o teóriu, podľa ktorej ľudia pripisujú hodnotu peniazom na základe nimi zvolených kritérií. Inú hodnotu prisudzujú peniazom, ktoré ťažko zarobili a inak vnímajú tie, ktoré im niekto dal. Peniaze, ktoré deti dostanú ako vreckové, môžu tiež vnímať rôznym spôsobom a podľa toho ich aj utrácať. Dôležité je, ako im ich hodnotu odprezentujete.

Ako dať peniazom vyššiu hodnotu

Pokiaľ sa rozhodnete deťom dávať peniaze formou vreckového, mali by ste nastaviť jasné pravidlá. Vymedzte, na čo peniaze môžu použiť a dajte im vyššiu hodnotu. Napríklad preneste na dieťa určitú finančnú zodpovednosť a nechajte ho platiť z vreckového niektorý povinný výdavok ako obedy, desiata v škole alebo kredit na telefón či lístok na autobus. O túto sumu môžete vreckové navýšiť, keďže výdavok vypadne z vášho rozpočtu a prenesie sa na dieťa. Vďaka tomu nebude dieťa vnímať dané peniaze len ako sumu na bezdôvodné nákupy z rozmaru, ale bude musieť premýšľať, koľko môže minúť a ako s nimi správne hospodáriť.

Ideálne je, aby vreckové dostávalo dieťa vždy v ten istý deň v mesiaci a nebolo to chvíľu predtým, ako má platiť povinný výdavok. Ak dostane vreckové na začiatku mesiaca, ale obedy bude platiť až koncom mesiaca, bude motivované si nastaviť a regulovať výdavky, aby mu na obedy vystačilo.

Motivovať dieťa na zodpovednejšie míňanie môžete aj tak, že ho za neminutie celého vreckového odmeníte. Napríklad extra sumou v nasledujúcom mesiaci alebo percentom zo sumy, ktorú neminulo. Tým ho začnete viesť k sporeniu a ukážete mu princíp úročenia úspor. Dobré je tiež viesť deti k sporeniu na určitý cieľ. Vizualizácia im pomôže, aby v sporení zotrvali a neminuli úspory skôr.

Akú sumu dávať ako vreckové

Aj v tomto bode sa názory ľudí líšia. Suma by v prvom rade mala závisieť od finančnej situácie vašej rodiny a toho, čo očakávate, že z vreckového bude dieťa platiť. Ak má vreckové slúžiť len na extra nákupy toho, čo dieťa chce, sumu prispôsobte svojim možnostiam a veku dieťaťa. 8-ročný školáčik sa poteší každému euru, pubertiaka už drobnými pravdepodobne neuspokojíte. Podľa krátkeho prieskumu, ktorý 5peňazí realizovalo na svojom instagramovom účte, dávajú rodičia deťom vreckové približne v rozpätí 5 až 25 eur mesačne. Viac ako polovica zapojených však odpovedala, že vreckové deťom nedáva vôbec.

Vreckové za odmenu

Niektorí rodičia volia namiesto pravidelného vreckového formu „zárobku“. Zarobiť si peniaze deti môžu napríklad prácami v domácnosti alebo špeciálnou činnosťou, ktorú im rodičia pridelia. Tento prístup však má aj svojich odporcov. Podľa nich by deti mali byť vedené k pomoci v domácnosti bez nároku na odmenu, aby to negatívne neovplyvnilo ich budúci postoj k upratovaniu a deľbe práce v rodine. Stále však existujú činnosti, ktoré nie sú rutinné a viete za ne deti odmeniť. Pred časom sa napríklad na internete objavil tip, ako motivovať deti na čítanie. Rodič dieťaťa, ktoré nerado čítalo a nedarilo sa mu v škole, sa s ním dohodol na určitej odmene za každú prečítanú knihu. Vďaka tomu dostávalo dieťa pravidelnú odmenu a veľmi sa zlepšilo v čítaní. U menších detí môže byť drobná odmena aj za prečítanú stranu alebo kapitolu.

Či už sa rozhodnete deťom vreckové dávať alebo nie, určite ich zapojte do rodinných financií. Deti by už v rannom veku mali chápať, že peniaze sú odmenou za prácu rodičov a ich množstvo je limitované. V dnešných bezhotovostných časoch je totiž toto pochopenie o niečo ťažšie, lebo deti nevidia skutočné peniaze a platobná karta často pre ne predstavuje nevyčerpateľný zdroj.