Životné situácie

Top materiály, ktoré recyklujeme a stretávame sa s nimi denne

Top materiály, ktoré recyklujeme a stretávame sa s nimi denne

Prečítajte si, kde všade sa stretnete s recyklovaným materiálom.

Top materiály, ktoré recyklujeme a stretávame sa s nimi denne

Recyklácia je jedným zo základných nástrojov cirkulárnej ekonomiky. Vďaka nej vznikajú druhotné suroviny, ktoré hľadajú svojho odberateľa, a ak je tento proces úspešný, môžeme nájsť recyklovaný materiál v bežne kupovaných výrobkoch. Práve to, či sa nájde odberateľ recyklátov, je veľmi dôležité. Ak totiž nebude dopyt po recyklátoch, nebude investované ani do technológií na recykláciu.

  • Z recyklovaného PET materiálu sa vyrábajú nielen fľaše

Tento recyklát je využívaný v rôznych odvetviach a nahradzuje primárnu surovinu. Nezastupiteľnú úlohu hrá najmä v textilnom priemysle. Recyklovaný PET nájdete aj v obalových materiáloch, vo fóliách, v držiakoch na vajíčka, vo viazacích páskach alebo v podložkách a vo výplniach. Európska únia stanovila povinnosť na obsah recyklátu v nových PET fľašiach. Najneskôr k 1. 1. 2025 musí byť v novej fľaši 25 % recyklátu a následne 30 % recyklátu najneskôr k 1. 1. 2030.

  • Textil je takmer nekonečne recyklovateľný

Recyklované textilné vlákno odoberajú a spracúvajú  firmy vyrábajúce izolačné materiály, geotextílie, obuvnícke a čalúnnické materiály. Textilný recyklát nájdete v autách, nábytku alebo ako izoláciu v budovách (retenčná vrstva v ich zelených strechách) a na parkoviskách. Po ukončení životnosti je textilný recyklát opäť recyklovateľný, čo je jeho veľkou výhodou.

Viete, že recyklácia prichádza na rad, až keď nevieme vzniku odpadu predchádzať alebo tovar opakovane využívať? Tieto dva kroky sú ešte dôležitejšie ako recyklácia. A čo vy? Myslíte na to, koľko odpadu tvoríte, aké výrobky nakupujete? Kupujete si tovary s obsahom recyklátu alebo zloženie výrobkov neriešite?

  • Sklo je recyklovateľné bez straty kvality

V každej novej fľaši, ktorú si zakúpite, nájdete  zrecyklované odpadové sklo. Nové výrobky z farebného skla tvorí na 75 % recyklovaný sklenený odpad, pri bezfarebných výrobkoch je to 42 %.

  • Hliník nájdete takmer všade

Hliník je výborne recyklovateľný obdobne ako sklo. Dá sa recyklovať z mnohých výrobkov, ako napríklad hliníkové fólie s obsahom hliníka nad 30 %, aj keď sú potlačené alebo kombinované s papierom. Taktiež skrutkovacie uzávery od nápojov, viečka, obaly od paštét, plechovky, alobal, obaly z čajových sviečok, z kávových kapsúl, z kozmetických a lekárenských výrobkov, misky od potravín, hliníkové príbory a riad, hrnce, náradie, koncovky žiaroviek, žalúzie, spreje.

Recyklátor dokáže spracovať aj hliníkové časti z elektroodpadu ako napríklad PC a kancelárska technika, dosky plošných spojov a podobne. Hliník sa recykluje aj zo sudov, stanových konštrukcií, z ležadiel alebo zo žalúzií. Odberateľom recyklátu – hliníkovej suroviny sú výrobcovia produktov ako nápojové plechovky, hliníkové autodisky, rôzne hliníkové profily alebo ďalší metalurgickí spracovatelia.

Tento článok vznikol v spolupráci s neziskovou organizáciou INCIEN – Inštitút cirkulárnej ekonomiky.

Zdroj foto: INCIEN