Úvery

RPMN kalkulačka

RPMN kalkulačka

Národná banka Slovenska pripravila pre spotrebiteľov RPMN kalkulačku, v ktorej si môžete prepočítať celkové náklady spojené s poskytnutím úveru.

RPMN kalkulačka

Nezabudnite, že pri úvere nie je úroková sadzba jediným kritériom, ktoré by ste mali sledovať. Práve RPMN vám pomôže presnejšie porovnať výhodnosť úverových ponúk a zistiť celkové preplatenie úveru. Kalkulačka slúži na prepočet RPMN z Vašej úverovej zmluvy a na porovnanie RPMN s maximálnou odplatou.

Čo je RPMN?

RPMN je skratka pre ročnú percentuálnu mieru nákladov. Toto číslo vyjadruje reálnu cenu spotrebiteľského úveru a je kľúčovým ukazovateľom pre porovnanie výhodnosti úverov od rôznych úverových inštitúcií. Okrem úrokovej miery v sebe zahŕňa aj ďalšie iné poplatky súvisiace s úverom ako napr. poplatok za vybavenie účtu alebo za poistenie úveru, ak je podmienkou pre získanie úveru za výhodnejších podmienok. Všetky náklady sú prepočítané na jeden kalendárny rok, takže RPMN ukazuje koľko navyše zaplatíte priemerne za rok, ak si úver zoberiete.

Platí základné pravidlo, čím nižšie RPMN, tým je úver pre spotrebiteľa výhodnejší (lacnejší). Nezabúdajte, že porovnávať RPMN medzi rôznymi úvermi má zmysel len vtedy, ak výška úveru a doba splatnosti sú rovnaké, v opačnom prípade porovnávanie stráca zmysel.

RPMN kalkulačka je určená na prepočet RPMN zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorenej od 01. 01. 2022. Ak je kalkulačkou určená výsledná hodnota RPMN vyššia ako hodnota RPMN uvedená v úverovej zmluve, môže ísť o nesprávne vypočítanú RPMN v úverovej zmluve. Ak prepočítaná výsledná RPMN prípadne RPMN uvedená v úverovej zmluve prevyšuje maximálnu odplatu, môže to znamenať, že RPMN úveru je vyššia ako maximálne stanovená hodnota RPMN. Na obidva prípady sa môže vzťahovať bezúročnosť a bezodplatnosť.

Vyskúšajte si RPMN kalkulačku od NBS.