Životné situácie

Odpad: Každý ho pozná a každý ho tvorí

Odpad: Každý ho pozná a každý ho tvorí

Odpad je súčasťou nášho života a následkom konania každého z nás.

Odpad: Každý ho pozná a každý ho tvorí

Prečítajte si druhý zo série článkov o cirkulárnej ekonomike.

Čo je vlastne odpad

Tvoríme ho všetci bez ohľadu na to, kde žijeme, akú máme prácu alebo akú máme životnú úroveň. Každý jednotlivec, organizácia, obec, štát, všetci sme súčasťou jedného systému, ktorý produkuje a nakladá so svojím odpadom.

Odpad je hnuteľná vec, ktorej sa chceme a potrebujeme zbaviť. Podľa pôvodu sa delí na viacero kategórií. Tvorí ho napríklad odpad z priemyslu, poľnohospodárstva či komunálny odpad. Pre mnohých je to konečná fáza produktu alebo služby. V skutočnosti je to však len začiatok dlhej a strastiplnej cesty. A ako tá cesta bude vyzerať, je v našich rukách.

Množstvo komunálneho odpad rastie

Komunálny odpad pochádza z domácností, respektíve z iných zdrojov vrátane administratívy a má podobný charakter a zloženie ako odpad z domácností. Tvorí približne jednu šestinu z celkového množstva vyprodukovaného odpadu na Slovensku.

Naša krajina v produkcii odpadov nezaostáva oproti ostatným a dobieha európsky priemer. V roku 2019 sme na Slovensku vyprodukovali 2 369 725 ton komunálneho odpadu, čo predstavuje 434 kilogramov na obyvateľa. V porovnaní s rokom 2018 je to nárast o 7 kg.

Čo sa deje s komunálnymi odpadmi

Dominantnou činnosťou nakladania s komunálnym odpadom bolo jeho skládkovanie. Predstavovalo takmer 50,6 %. Recyklácia dosiahla v minulom roku úroveň 40,3 % a zvyšných 9,1 % skončilo v spaľovniach komunálneho odpadu.

Odpadové hospodárstvo je téma, ktorej je potrebné sa venovať. Na jednej strane neustále míňame zdroje našej planéty na výrobu produktov a služieb a na druhej sa nám následne kopí odpad, ktorý často nevieme alebo nechceme využiť. Riešenie situácie môže priniesť cirkulárna ekonomika. Tá sa venuje nielen tomu, ako odpad spracúvať, ale hlavne tomu, z čoho sa tovary a služby vyrábajú. To, či odpad vieme ďalej využiť, totiž závisí práve od toho, z čoho je vyrobený a ako je skonštruovaný.

Slovensko v číslach

Zo správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky vyplýva, že v roku 2019 kleslo celkové množstvo vyprodukovaného odpadu na Slovensku v porovnaní s minulým rokom o 0,5 % na 12 407 669 ton. Na jedného obyvateľa Slovenska tak pripadá približne 2,3 tony odpadu ročne. Priemer Európskej únie je pritom aktuálne viac ako 5 ton odpadov na obyvateľa za rok.

Tento článok vznikol v spolupráci s neziskovou organizáciou INCIEN – Inštitút cirkulárnej ekonomiky