Rozhovory

Bohunka Brenkusová: O vzdelávanie vo finančnej gramotnosti je veľký záujem

Bohunka Brenkusová: O vzdelávanie vo finančnej gramotnosti je veľký záujem
Bohunka Brenkusová, lektorka 5peňazí

Skúsené lektorky 5peňazí sa už niekoľko mesiacov venujú vzdelávaniu stredoškolákov v oblasti finančnej gramotnosti.

Bohunka Brenkusová: O vzdelávanie vo finančnej gramotnosti je veľký záujem
Bohunka Brenkusová, lektorka 5peňazí

Spätná väzba od žiakov ukázala, že mladí majú o príjmoch a financiách v rodine len málo informácií. Téma ich však zaujíma a je skvelé vidieť, že sa chcú v tejto oblasti vzdelávať. Prečítajte si rozhovor s lektorkou Bohunkou Brenkusovou o tom, ako vníma záujem stredoškolákov o peniaze.

Majú mladí záujem o finančnú gramotnosť?

Toto sú presne otázky, nad ktorými sme uvažovali, keď sme sa rozhodli flexibilne zareagovať na súčasnú situáciu vo vzdelávaní. V rámci projektu 5peňazí sme vytvorili online modul pre stredoškolákov. Na začiatok sme spracovali pár základných tém, zohľadňujúc Národný štandard finančnej gramotnosti. Prieskumy aj naša skúsenosť potvrdzujú, že mladí ľudia dnes majú záujem učiť sa nové veci a finančná gramotnosť je pre nich aktuálnou témou. Z prieskumu Trendy v životnom štýle mladých, ktorý realizovalo občianske združenie YouthWatch, napríklad vyplýva, že až 60 % z mladých má vo svojich smartfónoch nejakú vzdelávaciu aplikáciu.

Generácia Z preferuje učenie, ktoré je interaktívne, zážitkové a pri ktorom môžu navzájom komunikovať aj v menších skupinách. Internet je pre nich akýmsi spoločným bodom a zdrojom informácií v rýchlo sa meniacom svete. Vedia však oceniť, ak im niekto dôveryhodný pomôže zorientovať sa v zložitejších pojmoch. Pri tvorbe nášho vzdelávania sme vychádzali práve z týchto trendov. Prepojenie inovatívnych technológií a neformálnej atmosféry nám pomáha viac sa priblížiť mladým a vysvetliť im pútavo niektoré základné princípy v prístupe k peniazom.

Aké témy ich v tejto oblasti najviac zaujímajú?

Medzi oblasti, ktoré stredoškolákov najviac zaujímajú, patria napríklad investovanie, kryptomeny, uplatnenie sa na trhu práce, zostavovanie rozpočtu, možnosti podnikania či komunikácia s bankami. V budúcnosti plánujeme aj tieto témy rozpracovať do ďalších vzdelávacích celkov, aby sme tak nadviazali na základné vedomosti, ktoré už nadobudli.

Vzdelávanie 5peňazí mladí opisujú ako pútavé, praktické či ako „školu hrou“. Ako sa vám darí ich zaujať?

Na základe dlhodobých skúseností s mládežou sa nám osvedčil najmä partnerský prístup. Dobré vzťahy v tíme a to, že nás táto práca baví, sa prenášajú aj do spôsobu vzdelávania. Jeden z kľúčových elementov v našich moduloch je komunikácia. Do online priestoru a tém, ktoré mnohí považujú za „chladné“ či nezáživné, sa dá  vniesť individuálnejší prístup a práve na to účastníci veľmi pozitívne reagujú.

Jedným zo zámerov nášho vzdelávania je ponúknuť im informácie, ktoré sú primárne využiteľné v každodennom živote a v dohľadnom čase sa ich budú priamo týkať. Keď veci zosobňujeme a vysvetľujeme, prečo sa im tieto vedomosti či zručnosti zídu, proces vzdelávania je viac efektívny. Počas vzdelávania si žiaci môžu napríklad skúsiť, aké je to byť rodičom a prerozdeľovať zarobené peniaze do jednotlivých položiek rodinného rozpočtu. Mnohí z nich reflektujú, že na základe tohto cvičenia si prvýkrát zreálnili finančnú stránku chodu rodiny. Asi najviac ich prekvapuje, koľko stoja na mesiac potraviny pre štvorčlennú rodinu. Často tiež vyjadria  svojim rodičom obdiv, že sa o nich dokážu aj zo skromných príjmov postarať. Máme aj mladých, ktorí inšpirovaní naším vzdelávaním plánovali priniesť domov pár tipov na diskusiu.

Zadlženosť slovenských rodín rastie najprudším tempom v Európskej únii. Nadmerné míňanie sa stáva životným štýlom. Myslíte, že podobné aktivity môžu tento trend spomaliť alebo zvrátiť?

Žiť na dlh je na Slovenskú bežné, o čom svedčia aj rôzne prieskumy zadlženosti obyvateľstva. Aj z tohto dôvodu považujeme za nevyhnutné približovať deťom a mládeži základný princíp finančnej gramotnosti, ktorým je „nemíňaj viac, ako zarobíš“. Okrem tohto princípu sa snažíme mladým ukázať, v akej miere je ešte úverové zaťaženie udržateľné a kedy by už mali v budúcnosti nákup na úver prehodnotiť.

Motivovať mladú generáciu na rozmýšľanie nad financiami a budúcnosťou považujem za dôležité. Na základe doterajších skúseností zo školení vnímam, že sa nám darí svet financií mladým zatraktívniť a aj pojmy ako šetrenie či dôchodok môžu byť „trendy“. Verím, že finančná gramotnosť nebude v školách len jednorazovou záležitosťou, ale postupne sa stane prirodzenou súčasťou nášho vzdelávacieho systému. Aj to môže pomôcť, aby budúca generácia zvrátila rastúce tempo zadlžovania sa Slovákov.

Niekedy sa stáva, že skupiny sú menej motivované či unavené. Prevládajú však tí, ktorí naše školenie považujú za relevantné, osviežujúce a výborne zorganizované. Napriek 3 hodinám školenia by mnohí preferovali, aby bolo dlhšie. Je dobré vidieť, keď sa počas našich hodín začínajú zamýšľať nad tým, ako múdrejšie a zodpovednejšie zaobchádzať s peniazmi a celkovo si k manažmentu peňazí vytvárajú pozitívnejší vzťah.

Čo o vzdelávaní hovoria mladí?

Spätná väzba žiakov, ktorí sa do vzdelávania zapojili, je jedným z dôležitých nástrojov na zlepšovanie našich vzdelávacích modulov. Pozrite si niektoré z reakcií, ktoré nám poslali študenti po absolvovaní vzdelávania.

Úprimne som čakal, že to bude nudná a zdĺhavá prednáška, ale čím viac som počúval a zapájal sa do konverzácií, tak stres aj strach z nudy zo mňa úplne opadol. Lektorkám sa podarilo žiakov podporovať, ale aj nezhadzovať, keď sme niečo pokazili. Najviac som si obľúbil úlohu nazvanú „Mesačný rozpočet“, ktorá ma natoľko oslovila, že som dokázal spolupracovať aj s ľuďmi, s ktorými som predtým ani neprehovoril (čo je u mňa vzácne). Tento projekt mi obrazne povedané „otvoril oči“. Zistil som, že aj ekonomika môže byť veľmi zaujímavý predmet. Jediným negatívom bolo asi len občasné zlé pripojenie, ale to na organizátorov zvaľovať nemôžem. Andrej

Moje dojmy sú naplnené nadšením. Prínos pre mňa? Mám veľmi rada získavanie informácií užitočných na život. Aj počas stretnutia padol názor, že by sa takýto predmet mal zaviesť do predmetov vyučovaných v škole! Ja by som azda ešte pripojila názor, že aj taký spôsob výučby. Zakaždým nám pani lektorky zdieľali obrazovku počítača s prezentáciou k danej téme, potom nám zadali tvorivé aktivity v skupinách, kde sme veľa diskutovali! To, čo si odnášam, je uvažovanie nad dôchodkovým sporením už teraz, počas študentských čias, všeobecný prehľad o finančnej gramotnosti v praxi a tvorba premysleného, dobrého, fungujúceho rodinného budgetu. Som vďačná, že som mohla byť súčasťou tohto všetkého. Karolína

Určite mi to pomohlo uvedomiť si, že treba myslieť aj na budúcnosť. Nikdy nevieme, čo sa bude diať v budúcnosti a treba rozumne pracovať s financiami. Taktiež sa mi páčila práca lektoriek. Snažili sa nám všetko vysvetliť, no tiež nás nechali vyjadriť vlastný názor. Bolo to super spestrenie do online vyučovania. Boris

Lektorky boli veľmi milé, mali  k nám super prístup, všetko mali perfektne zorganizované a pripravené. Páčilo sa mi, že sme mali priestor na aktivity a že to nebol len nejaký výklad, tak isto sme mali priestor na vyjadrenie sa, opýtanie, ak sme niečomu nerozumeli. Dozvedela som sa, čo je hrubá, čistá mzda, ako to vlastne funguje a mnoho ďalšieho. No proste mám z toho skvelé dojmy a určite by som si to ešte zopakovala:) Je to naozaj užitočný projekt, na ktorom sme mali príležitosť sa dozvedieť niečo nové a že možno by sme si už teraz mali začať budovať nejaké návyky, napr. v odkladaní peňazí a „nerozflakávania“ ich na zbytočné veci. Ešte raz teda ďakujem za túto príležitosť.  Viktória

Ani náhodou neľutujem, že som sa zapojila, obrovský prínos poznatkov za krátky čas, všetci sme boli nadšení, bolo to vidieť aj cez  kamery, aj lektori boli veľmi super a som prekvapená, že čo všetko zahŕňa  reálny život a financie, bola to jedinečná príležitosť a som vďačná, že som sa zúčastnila:) Aj si pozriem ešte ich stránku, veľmi zaujímavá téma, ďakujem aj vám za tento projekt. Daniela