Finančné produkty

Poistenie bez chytákov. Na čo si dať pozor, ak máte v pláne zriadiť si poistku

Poistenie bez chytákov. Na čo si dať pozor, ak máte v pláne zriadiť si poistku

Poistenie vám môže pomôcť v ťažkých chvíľach. Pred podpisom zmluvy sa však pripravte na dlhé čítanie.

Poistenie bez chytákov. Na čo si dať pozor, ak máte v pláne zriadiť si poistku

V našich životoch môžu nastať situácie, ktoré si síce nikto nepraje, no je potrebné im čeliť. Často ich sprevádza finančná záťaž. Mali ste dopravnú nehodu? Poškodila sa vám počas búrky strecha domu? Prišli ste nečakane o prácu? Nepredvídané náklady nás môžu nepríjemne zaskočiť. V takých prípadoch môže poslúžiť poistka.

Poistenie funguje tak, že poisťovni hradíte dohodnutú sumu poistného (buď jednorazovo alebo pravidelne štvrťročne, mesačne…) a ona vám v prípade potreby vyplatí peniaze, ktoré použijete na zaplatenie škody.

Najčastejšie typy poistenia:

  • Poistenie nehnuteľnosti
  • Poistenie vozidla (povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie)
  • Cestovné poistenie
  • Životné poistenie
  • Poistenie schopnosti splácať úver

Dôležitý formulár

Pred uzavretím poistky si zvážte, či spĺňa to, čo potrebujete. Idete na dovolenku do zahraničia alebo sa chystáte do hôr na Slovensku? Poistenie v týchto prípadoch bude úplne iné. Máte staré auto a stačí vám naň povinné zmluvné poistenie, alebo si priplatíte za havarijnú poistku? Akú sumu si môžete dovoliť platiť a na aký dlhý čas chcete poistenie uzavrieť? Napríklad, ak uvažujete nad životnou poistkou, ktorá pomôže vašim blízkym v prípade vašej smrti, pôjde o dlhodobé poistenie, ktoré môžete platiť desiatky rokov.

Poistnú zmluvu môžete uzavrieť priamo v poisťovni alebo cez sprostredkovateľa. Spoločnosti s povolením poskytovať poistenie nájdete na webe Národnej banky Slovenska, ktorá na ne dohliada.

NBS stráži, či vykonávajú svoju činnosť v súlade so zákonom a chráni tak spotrebiteľov. Ak však máte so svojou poisťovňou rozpor, lebo vám nechce vyplatiť poistku, musíte sa obrátiť na súd. Do takýchto sporov NBS vstupovať nemôže.

Pri výbere poistenia si dajte vypracovať aspoň tri rôzne ponuky. Ku každej, okrem zmluvy, musíte dostať aj „Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach poistnej zmluvy“. Je to síce dlhé, ale zaujímavé čítanie.

Prečo je dôležité poriadne si pred podpisom zmluvy naštudovať poistné podmienky? Pre istotu! Aby ste neostali nemilo prekvapení, ak sa niečo stane. FOTO: Pexels.com
Prečo je dôležité poriadne si pred podpisom zmluvy naštudovať poistné podmienky? Pre istotu! Aby ste neostali nemilo prekvapení, ak sa niečo stane.
FOTO: Pexels.com

Poznáte tieto pojmy?

  • Poistenie – zabezpečenie sa pre prípad, že sa vám stane nepríjemná udalosť.
  • Poistná udalosť – situácia, ktorú si poisťujete – dopravná nehoda a následné poškodenie auta, úraz, choroba, vykradnú vám nehnuteľnosť.
  • Poistné plnenie – platba od poisťovne, na ktorú máte nárok, keď sa stane poistná udalosť.
  • Poistné – cena, ktorú vy hradíte poisťovni za to, že vám poskytuje poisťovaciu službu.
  • Poistné obdobie – obdobie, počas ktorého ste poistení vy alebo váš majetok. Je rôzna podľa zmluvy. Môže to byť napríklad týždeň na dovolenke, 20 rokov pri životnej poistke, alebo zvyčajne jeden rok, pokiaľ ide o poistenie nehnuteľnosti alebo vozidla,

Toto áno, toto nie

Zmluvu aj s formulárom si vezmite domov, nech máte dostatok času na zváženie za a proti. Keď porovnávate viacero ponúk, zamerajte sa nielen na cenu za poistné, ale aj na ďalšie poplatky, ktoré si poisťovňa účtuje. No a v neposlednom rade si prejdite bod za bodom rozsah poistného krytia. Nielen, čo poisťovňa hradí, ale aj za akých podmienok, a najmä výluky, keď sa na vašu poistnú udalosť plnenie nevzťahuje.

Tie existujú všeobecné, ktoré uplatňujú spravidla všetky poisťovne – poistné sa okrem iného nevypláca, ak bola škoda spôsobená vami a zároveň šlo o úmyselný trestný čin, či ak nastala v súvislosti s vojnovým stavom alebo inými závažnými celospoločenskými zmenami.

Potom prichádzajú na rad podmienky, ktoré si stanovujú poisťovne samy. Všímajte si:

1. Finančné limity

Chcete si poistiť dom a všetky tri ponuky zahŕňajú náhradu škôd spôsobených úderom bleskom? Prvá však len do výšky 800 eur, kým ďalšie dve do 1 000 eur. Máte poistený skrat elektromotora v domácich spotrebičoch? Aj tu sa môže limit úhrady líšiť. Jedna poisťovňa vám uhradí škodu do výšky 250 eur, za peniaze od druhej si však miesto kuchynského robota budete môcť dovoliť iba tyčový mixér.

2. Koľko zaplatíte vy

Dá sa na to však pozerať aj opačne. Kým finančné limity hovoria o maximálnej sume, ktorú vám poisťovňa vyplatí, existuje aj druhá strana mince a to výška sumy, od akej poisťovňa škodu uhradí. Teda, aká je vaša spoluúčasť. Mali ste drobnú dopravnú nehodu, platíte si havarijné poistenie a chcete, aby poisťovňa za vás zaplatila škodu na blatníku vo výške 180 eur, no ona odmietne? Skontrolujte si, či nemáte v zmluve klauzulu, že poisťovňa uhradí len škodu, ktorá presiahne 200 eur. Všetky náklady na opravy, ktoré sú menšie ako 200 eur idú z vášho vrecka. Výška spoluúčasti a aj jej podmienky sa môžu líšiť, vždy sa na to opýtajte.

3. Odkedy si môžete nárokovať platbu

V niektorých typoch poistenia môžu byť podmienkou vyplatenia poistného plnenia dodržané čakacie lehoty. Poistiť sa môžete napríklad aj pre prípad rôznych rizikových ochorení, podmienkou poisťovne však bude, že na ne nesmiete ochorieť do 1 roka od podpisu zmluvy.

Rozmysleli ste si to?

Ak ste poistnú zmluvu uzavreli online alebo telefonicky, môžete ju zrušiť bez udania dôvodu do 14 dní. Ak ide o poistenie osoby pre prípad dožitia alebo smrti, máte na to až 30 dní.
Vypovedať zmluvu môžete aj neskôr, očakávajte už však výpovedné lehoty.
Ďalšie podmienky zániku poistenia sa môžu líšiť, nájdete ich vo vašej zmluve. Poistenie napríklad zaniká aj vtedy, keď meškáte s platbou. Poisťovňa vás na to upozorní výzvou o uhradenie poistného.

Koľkokrát môžete poistku využiť

V podmienkach môže byť tiež obmedzenie vyplatenia poistného maximálne na dve rovnaké poistné udalosti za jedno poistné obdobie, alebo len prvú udalosť v poistnom období a druhú už nie. Poistili ste sa proti vandalizmu a sprejeri vám kompletne premaľovali fasádu? Poisťovňa škodu preplatí. O mesiac máte grafity na stene opäť? Smola.

Ďalšie detaily

Vykradli vás? A už ste si odmerali plot? Poisťovňa vám s najväčšou pravdepodobnosťou nebude chcieť uhradiť opravu poškodených dverí a neprispeje na nový televízor či počítač, ak ste nemali pozemok ohradený plotom a bránku na zámok. To je pochopiteľné. V podmienkach plnenia však môžu byť aj ďalšie detaily, napríklad bod hovoriaci o povinnej výške vášho plotu minimálne 150 cm.

Ako nahlásim poistnú udalosť

Oznámiť poistnú udalosť môžete telefonicky, osobne na pobočke a spravidla už aj online prostredníctvom formulára na webe vašej poisťovne. Pokiaľ ste uzatvárali poistenie prostredníctvom sprostredkovateľa, overte si, či máte hlásiť udalosť jemu alebo priamo poisťovni. Informáciu podajte vždy pravdivo a doložte potrebné dokumenty.

Konkrétne postupy a formuláre k jednotlivým druhom poistenia sa líšia, poisťovne ich zverejňujú na internete, informácie získate aj na kontaktných miestach. Venujte im pozornosť, nedodržanie pravidiel môže ovplyvniť výplatu poistky.

Pokiaľ sa vám stala dopravná nehoda, musíte ju nahlásiť do 15 dní, ak k nej došlo v zahraničí, máte čas 30 dní.

V prípade, že bol poškodený váš dom, jeho zariadenie alebo iný majetok (poistiť môžete aj stroje či elektronické zariadenia), neopravujte ho. Najskôr musí vykonať obhliadku škôd pracovník poisťovne. Všetko bezprostredne po udalosti dôkladne zdokumentujte fotografiami.

Zároveň sa však pokúste zabrániť rozširovaniu škôd. Ak vám v dôsledku prasknutého potrubia vytopí byt, situáciu musíte pochopiteľne okamžite riešiť.

Ak pri uzatváraní zmluvy uvediete nesprávne informácie (napríklad špecifikáciu vašej nehnuteľnosti) alebo pri nahlasovaní poistnej udalosti nepoviete pravdu, poisťovňa môže znížiť poistné plnenie. To sa môže stať aj v prípade, že ste ako účastník poistnej udalosti boli pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.

Po nahlásení a zdokladovaní potrebných dokumentov má poisťovňa jeden mesiac na to, aby skončila prešetrovanie udalosti a vyjadrila sa, ako sa vyrovná s vaším nárokom na vyplatenie poistky. Pokiaľ túto lehotu nesplní, môžete žiadať preddavok.

V prípade, že vám peniaze nevyplatí a vy ste presvedčení, že na ne máte nárok, môžete sa obrátiť na súd. Premlčacia lehota poistného plnenia trvá 4 roky od vzniku poistnej udalosti. Ak to dovtedy nestihnete, poisťovňa nebude povinná platiť nič.

Titulná foto: Pixabay