Magazín

Mladá generácia a jej vzťah k peniazom

Mladá generácia a jej vzťah k peniazom

Aké potreby má generácia Alfa a aké finančné produkty a služby sú pre mladých dnes dostupné? Prečítajte si, ako požiadavky mladých ovplyvňujú ponuku bánk a finančných inštitúcií.

Mladá generácia a jej vzťah k peniazom

Aj finančné produkty a služby podliehajú trendom. Staršie generácie stále spomínajú na vkladné knižky a sporožíro. Mladá generácia viac inklinuje k digitálnym službám, ako napríklad otvoreniu bežného účtu online. Do pobočky banky chodia len minimálne. Podľa prieskumu jednej kartovej spoločnosti, záleží mladým najmä na hodnotách a vzťahoch, dbajú o rodinu, partnerské vzťahy, zdravie a priateľov. Pri nakupovaní sa snažia správať rozumne, chcú za svoje peniaze pridanú hodnotu. Mobilný telefón im slúži ako nástroj na každodenný život.

Za „mladú generáciu“ sa z hľadiska využívania a dostupnosti finančných produktov a služieb považujú tí, ktorí boli v detstve alebo počas dospievania ovplyvnení internetom a modernými technológiami. Spravidla ide o generáciu mileniálov (narodených v roku 1980 až 1995), generáciu Z (narodených v roku 1996 až 2009) a generáciu Alfa (od 2010 až dodnes). Tieto generácie sú poznačené pozitívnym a aktívnym postojom k novodobým komunikáciám, médiám a digitálnym technológiám.

Finančné inštitúcie sa snažia čoraz viac priblížiť práve mladej generácii a jej potrebám. Poskytujú mladým výhody ako účet zdarma či zľavy vo vybraných obchodoch. V ponuke bánk dominujú elektronické služby, mobilné platby, okamžité platby, zasielanie peňazí cez telefónne číslo a iné rýchle, no zároveň udržateľné riešenia. Budúcnosť našej planéty je totiž tiež jedným z trendov mladej generácie. Modernými prvkami sú aj virtuálni poradcovia, chatboti a živí i virtuálni influenceri.

Aký má mladá generácia vzťah k peniazom? A ako sa to odráža v ponuke bánk?

  • Mladí ľudia sa neboja zmien. Majú radi inovácie a novinky. Nepoznajú jazykové ani geografické bariéry a neriešia, či ide o domácu alebo zahraničnú službu. Čoraz viac tak u nás využívajú služby zahraničných bánk a inštitúcií. Hlavným dôvodom sú inovatívne služby. Obľúbené sú aj aplikácie, ktoré umožňujú výhodnejšiu konverziu mien či platby v domácej mene, nech už ste v akejkoľvek krajine. Banky sa snažia využívať AI, chatbotov a technologické novinky, aby sa priblížili požiadavkám mladých.
  • Hoci to tak na prvý pohľad nemusí vyzerať, mladí sa v oblasti financií radi vzdelávajú. Baví ich však hravá forma, videá, podcasty a prvky gamifikácie miesto klasického čítania a učenia sa. Zaujímajú ich otázky okolo investovania a sporenia, budovania si vlastného biznisu, ako aj otázky týkajúce sa dôchodku a zabezpečenia sa z hľadiska zdravia. Aj preto 5peňazí pravidelne prináša hravý obsah na svojich sociálnych sieťach a pre mladých pripravilo aj krátke animované príbehy, ktoré vtipne učia o hospodárení s peniazmi. Gamifikácia sa tiež objavuje v mobilných aplikáciách aj vo vzdelávacích materiáloch finančných inštitúcií.

POZRITE SI VIDEÁ S 5PENIAŽKOM, KTORÉ HRAVO UČIA HOSPODÁRIŤ

  • Mladí preferujú produkty a služby online, bez čakania a ideálne zadarmo. Aj preto sa tešia veľkej obľube smart hodinky s aplikáciami elektronických peňaženiek, prípadne mobil s obdobnými aplikáciami. Radšej platia bezhotovostne, nakupujú online, využívajú digitálne peňaženky. Veľká väčšina mladých má svoj vlastný bankový účet od skorého veku. Omnikanál považujú za samozrejmosť.
  • Mladí ľudia neriešia, či ide o služby klasickej finančnej inštitúcie alebo služby startupov. Rovnako nerozlišujú, či sú služby zahrnutú v cene balíka, alebo ide o tzv. selfservice (samoobsluhu). Potrebujú mať dostupné a transparentné informácie, nie dlhé zmluvy a podmienky. Nemajú trpezlivosť  a netolerujú chyby či technické prekážky. V posledných rokoch je tak často skloňované spojenie UX (user experience – užívateľský zážitok) a nadštandardný servis. Webové stránky, aplikácie aj služby sa testujú a upravujú, aby boli pre užívateľov čo najintuitívnejšie.
  • Mladí chcú všetko hneď a zadarmo. A ak už to zadarmo nejde, aspoň na splátky alebo platiť až neskôr. Preto niet divu, že sa už aj na Slovensku objavuje služba rýchlych nákupov formou odloženého splácania tzv. Buy-now-pay-later (z angl. kúp teraz, zaplať neskôr). Toto riešenia je otvorené aj tým, ktorí nemajú finančnú históriu (najmä mladí). Na druhej strane môže viesť k nekontrolovanému míňaniu, dokonca až k preúverovaniu, a to najmä vtedy, ak si spotrebiteľ nakúpi viac, ako má možnosť splácať.
  • Témou posledných rokov sú aj digitálne meny a kryptoaktíva. Aj tu majú rozdielny postoj mladí a staršia generácia. Kryptoaktíva si vyžadujú nemalé technické zručnosti, ako aj potrebu neustáleho prístupu k informáciám často v cudzom jazyku. Na základe viacerých prieskumov v tejto oblasti je zrejmé, že najviac ku kryptoaktívam inklinujú mladí. Sú ochotní viac riskovať a neboja sa nových a neoverených foriem investovania, často hraničiacich so špekuláciou až s hazardom.

Finančné produkty a služby sa neustále menia. Vkladné knižky už sú minulosťou a aj to, čo poznáme dnes, bude už o pár rokov zrejme úplne iné. Či už pôjde o decentralizované financie, virtuálne pobočky bánk, finančné služby ponúkané v Metaverze, hologramy či chatbotov, všetko, čo sa dnes zdá byť futuristické, bude pravdepodobne reálne. Vďaka mladým môžeme prvky týchto futuristických vízií pozorovať už dnes.