Rodinné financie

Investovanie do seba: dôležitý článok rodinných financií

Investovanie do seba: dôležitý článok rodinných financií

V určitých oblastiach sme rovnakí ako firmy a ich podnikanie, ak chceme zarábať, musíme najprv do seba investovať.

Investovanie do seba: dôležitý článok rodinných financií

Viete, aké dôležité je kontrolovať svoj rozpočet tvorený príjmami a výdavkami, ako  finančný tok sledovať a  pravidelne si vytvárať finančnú rezervu. Rovnako viete, že jednou z možností ako predísť problémom až škodám, je kontrolovať výdavky. V tomto článku sa bližšie pozrieme na druhú stranu rodinného rozpočtu, ktorou sú naše príjmy.

Váš príjem môžete prirovnať k príjmu firmy. Ak chcete, aby firma zarábala, musíte do nej najskôr investovať, teda kúpiť alebo si prenajať priestory, nakúpiť vybavenie, stroje, autá a, samozrejme, zamestnať ľudí. V ideálnom svete existuje priama úmera medzi investíciou a príjmom. To znamená, že čím viac do firmy investujete, tým vyššie príjmy môžete v budúcnosti očakávať.

Rovnako to funguje aj u jednotlivcov. Ak chcete mať v budúcnosti vyššie príjmy, musíte do seba investovať.

Čo znamená investovať do seba?

Investícia vo všeobecnosti je niečo, čo sa v čase zhodnocuje a prináša benefity v budúcnosti.
Ak si kúpite drahé oblečenie, hodinky alebo auto, v budúcnosti vám to neprinesie žiaden benefit v podobe vyššieho príjmu. Pre vás sú to náklady na niečo, čo v skutočnosti nevytvára pridanú hodnotu.
Naopak, ak sa rozhodnete investovať do vzdelania, pridanou hodnotou je v priemere vyššia mzda. Ak sa napríklad po strednej škole rozhodnete namiesto práce ešte 5 rokov študovať, čo znamená investovať svoj čas aj financie, benefitom môže byť v budúcnosti vyšší príjem.

Ak sa rozhodnete zaplatiť si certifikovanú skúšku z anglického jazyka, benefitom v budúcnosti môže byť lepšia práca v medzinárodnej spoločnosti a opäť vyšší príjem.

Ak chcete v budúcnosti vytvárať vyššiu pridanú hodnotu, musíte na sebe pracovať a neustále sa zdokonaľovať. Vzdelanie je iba jedna z mnohých oblastí, na ktorej viete pracovať.
Investujte do svojho zdravia, spokojnosti a pohody. Udržujte svoje telo a myseľ v dobrej kondícii. Pravidelný pohyb a šport sú finančne nenáročné investície s významnou pridanou hodnotou. Okrem vyššieho výkonu nám to do života prináša väčšiu pohodu a najmä pozitívny vplyv na naše zdravie, ktoré si musíme za každú cenu chrániť.

Aktivita zvyšuje úspech. Hľadajte neustále cesty a možnosti, kde sa viete a chcete zdokonaľovať a kde vieme byť prínosom pre spoločnosť. Okrem efektu, ktorý môže byť viditeľný vo vašej peňaženke, je veľmi dôležitý pocit dobre odvedenej práce a vašej dôležitosti z pohľadu hodnoty, ktorú vytvárate. Starajte sa preto o seba a pomôžete tak aj iným.

Tento článok vznikol v spolupráci s CFA Society Slovakia.