Sporenie

DDS: dobrovoľné sporenie na lepší dôchodok

Veriť v najlepšie, pripraviť sa na najhoršie! Toto motto už prinieslo v živote úspech a aplikovať by sme ho mali aj pri príprave na našu jeseň života.

DDS: dobrovoľné sporenie na lepší dôchodok

Áno, rozumieme. Mladým sa na budúcnosť myslieť nechce a na starobu už vôbec nie. Dôchodkovému veku sa však nevyhne nikto a ak sa naň nepripravíme, pravdepodobne bude prechod na dôchodok veľmi bolestivý. Po odchode z aktívneho života môže náš príjem klesnúť až pod hranicu 50 %. Demografia, ako aj ekonomické prognózy, nie sú do budúcna ružové a naznačujú, že sa tento rozdiel bude zväčšovať. Preto sa téma dôchodkového zabezpečenia týka nás všetkých.

Prečo je dôležité myslieť na dôchodok už od svojho prvého nástupu do práce?

 • Štátny dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne dosahuje len niečo viac ako polovicu príjmu pred dôchodkom a pravdepodobne bude časom tento pomer ešte nižší.
 • Vzhľadom na to, že Slovensko výrazne starne, bude potrebné buď znížiť dôchodky, zvýšiť odvody, alebo predĺžiť vek odchodu do dôchodku, aby bol súčasný  dôchodkový systém aspoň ako tak udržateľný aj dlhodobo.
 • Vďaka 2. pilieru si môžeme dôchodok o niečo zvýšiť, ale stále nedosiahneme 100 % náhrady za príjem, na ktorý sme boli zvyknutí pred odchodom do dôchodku.
 • Splatnosti hypoték a úverov si mnohí z nás naťahujú až do dôchodkového veku.
 • Výdavky sa nám v starobe neznížia o toľko ako sa nám určite zníži príjem. Niektoré sa môžu dokonca zvýšiť.
 • Inflácia znehodnocuje peniaze a aj to, čo máme našetrené dnes, je potrebné nejako zhodnocovať.

Čo môžeme urobiť?

Na dôchodok sa môžeme pripraviť rôznymi spôsobmi. Môžeme sa spoľahnúť na  pasívny príjem, napríklad tak, že nadobudneme nehnuteľnosť, ktorú budeme v budúcnosti prenajímať. Prípadne rozbehnúť vlastný biznis, ktorý nám bude prinášať zisk aj na dôchodku. Tieto varianty sú však nestabilné a náročné na dosiahnutie a tiež na zotrvanie do dôchodku. Najjednoduchšou formou, ako sa pripraviť na dôchodok, je sporenie a investovanie. Ak s ním začneme už pri prvom nástupe na pracovný trh, stačí nám odkladať nízku sumu. Pri investovaní je totiž viac ako suma dôležitý čas. A toho máme, ak začneme skoro, skutočne dosť. Prečo teda neodložiť každý mesiac pár eur bokom a nemusieť okrem toho na dôchodok viac myslieť?

Čo je 3. pilier

Pri výbere vhodného finančného produktu, ako aj vhodnej investičnej stratégie pre dôchodkové sporenie, máme v súčasnosti na finančnom trhu veľa možností. Jednou z nich je štátom podporované sporenie do tzv. 3. piliera – doplnkové dôchodkové sporenie.  Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami. Kľúčovú úlohu v ňom zohrávajú príspevky zamestnávateľa, ktorými môže svojich zamestnancov/účastníkov odmeniť a prispieť im na lepší dôchodok. Veľa zamestnávateľov prispieva aj preto, že za to získa daňové úľavy. Nejde o krátkodobý sporiaci produkt, keďže je to v podstate investovanie na princípe podielových fondov. Pri dlhodobých cieľoch je však práve investovanie najlepšiu voľbou, lebo ochráni úspory pred infláciou a dokáže naše príspevky pekne zhodnotiť.

Výhody a podmienky DDS

 • doplnkové dôchodkové sporenie upravuje zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
 • sporiť môžete akúkoľvek sumu a kedykoľvek ju môžete zmeniť bez toho, aby ste to oznamovali, dokonca si môžete zmeniť bezplatne investičnú stratégiu prestupom medzi fondmi
 • sporenie môžete prerušiť a znova obnoviť, kedykoľvek to potrebujete
 • nasporenú sumu nemôžete bez sankcie vybrať pred dôchodkovým vekom, až na pár výnimiek (toto opatrenie je práve preto, aby boli úspory chránené aj pred nami samými)
 • do 3. piliera môže prispievať aj zamestnávateľ, ktorému štát na príspevok poskytuje zvýhodnenie, a to až do výšky 6 % z hrubej mzdy
 • o vlastné príspevky do 180 eur ročne si môžete v daňovom priznaní znížiť základ dane
 • nasporené prostriedky sú vaším majetkom a sú predmetom dedičstva

Ako vstúpiť do 3. piliera

Doplnkové dôchodkové sporenie, čiže 3. pilier, v súčasnosti poskytujú tieto doplnkové dôchodkové spoločnosti. Na to, aby ste vstúpili do 3. piliera, nepotrebujete vykonať nič špeciálne. Stačí si vybrať jednu z týchto spoločností a uzavrieť s ňou tzv. účastnícku zmluvu. Dôležitý je najmä výber investičnej stratégie. Platí pravidlo, že čím ste mladší, tým dynamickejšie, resp. rizikovejšie portfólio by ste si mohli a mali zvoliť. Ak vám bude prispievať aj zamestnávateľ, je potrebné ho informovať, ktorú spoločnosť ste si vybrali, a zvyčajne mu doniesť aj dohodu o zrážkach zo mzdy, ktorá je súčasťou účastníckej zmluvy, aby mohol váš aj svoj príspevok posielať automaticky z výplaty na účet vedený vo vami vybratej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Vzhľadom na to, že dôchodkové sporenie je dlhodobý sporiaci produkt, nemusíte sa báť krátkodobých výkyvov. Najlepšie, čo môžete pre svoj dôchodok urobiť, je založiť si doplnkové dôchodkové sporenie, nastaviť si mesačnú splátku, vhodnú investičnú stratégiu a ďalej naň nemyslieť. Rozhodne sa netreba stresovať, ak na ročnom výpise nájdeme horšiu výkonnosť, ako sme čakali, alebo dokonca stratu. V horizonte 20 – 30 rokov je krátkodobý výkyv skutočne zanedbateľný.

Detailné informácie o tom, ako prebieha sporenie do DDS a výplata dôchodku, sa dozviete aj na stránke NBS.