Kryptoškola

Čo sa deje pri platbe bitcoinom?

Čo sa deje pri platbe bitcoinom?

Určite viete, že bitcoinom sa dá platiť, teda poslať ho niekomu inému. Platby bitcoinom sú relatívne rýchle a jednoduché, na pozadí však prebieha zložitý proces.

Čo sa deje pri platbe bitcoinom?

 

K tomu, aby ste mohli niekomu zaplatiť, či už prevodom cez banku alebo bitcoinom, musí byť vykonaných niekoľko zásadných úkonov. Porovnajme si, v čom je rozdiel medzi prevodom klasických peňazí cez banky a bitcoinov pomocou bitcoin peňaženky.

Prístup k účtu a schopnosť s ním pracovať

Banka – otvorí vám účet, zabezpečí vám k nemu prístup a dá vám možnosť s peniazmi na účte narábať. Môžete tak urobiť napríklad v pobočke, telefonicky, použitím internet bankingu, mobilnej aplikácie či platobnej karty.

Bitcoin – ekvivalentom bankového účtu je bitcoinová adresa. Na to, aby ste bitcoinovú adresu získali, si musíte najprv stiahnuť niektorú z aplikácií bitcoin peňaženky.  Bitcoin peňaženka vám vygeneruje verejný a privátny kľúč a z verejného kľúča vygeneruje bitcoinovú adresu. Bitcoinovú adresu si môžete približne predstaviť ako vaše číslo účtu a služby bitcoin peňaženky ako internet banking alebo inú bankovú aplikáciu, ktorá vám umožní s týmto účtom pracovať.

Bitcoin peňaženka

Existujú dva základné typy bitcoinových peňaženiek –  „custodial“ a „non-custodial“. V prípade custodial peňaženiek („hosted wallets“) nedisponuje privátnym kľúčom majiteľ peňaženky, ale tretia strana – poskytovateľ služieb kryptoaktív, ktorým môže byť napríklad tzv. kryptoburza. Naopak, v prípade tzv. non-custodial peňaženiek („self-hosted wallets“) disponuje privátnym kľúčom priamo jej majiteľ. Keďže používanie custodial peňaženky v mnohom pripomína používanie bankového účtu, zameriame sa v tomto článku na platby bitcoinom prostredníctvom non-custodial peňaženiek,  ktoré sa od klasických bankových prevodov výrazne líšia, a budeme ich tu volať bitcoin peňaženky.

Identifikácia majiteľa účtu

Banka – musí overiť, či ste naozaj majiteľom účtu, z ktorého sa snažíte poslať peniaze. V pobočke si od vás vypýtajú občiansky preukaz, pri telefonickom bankovníctve, internet bankingu a mobilných aplikáciách musíte poskytnúť v rôznej forme prihlasovacie údaje, používa sa aj biometria a hlasová identifikácia. Pri platbe kartou osobne potrebujete nad určitú sumu poznať svoj PIN a pri platbách online aj cvv/cvc kód. Bežne sa už používa dvojstupňová identifikácia, kde je platbu treba ešte potvrdiť napríklad cez SMS kód alebo v mobilnej aplikácii. Na rozdiel od bitcoinu vaša banka pozná vaše prístupové údaje a v prípade ich straty či zabudnutia sa prístup k vášmu účtu dá obnoviť.

Bitcoin – keďže banka ani iná centrálna autorita pri bitcoine nefiguruje, na potvrdenie vašej identity slúžia dva kľúče, verejný kľúč, ktorý je všetkým viditeľný, a privátny kľúč, ktorý poznáte len vy. Privátny kľúč predstavuje niečo ako heslo. Transakcie „podpísané“  pomocou privátneho kľúča sa považujú za legitímne a preto je dôležité privátny kľúč si strážiť. Samotný privátny kľúč sa k transakcii nepridáva, s jeho pomocou sa vygeneruje len digitálny podpis, z ktorého sa dá jednoznačne identifikovať, že svoj privátny kľúč poznáte. Z podstaty decentralizácie bitcoinovej siete a jej silného šifrovania vyplýva, že stratený alebo zabudnutý privátny kľúč nie je možné obnoviť. Chýba tu ekvivalent tlačidla „Zabudol som heslo“, obnoviť vám ho nemá kto a preto stratený alebo zabudnutý privátny kľúč znamená aj stratené bitcoiny.

Aktualizácia zostatku na účte a uchovanie histórie transakcií

Banka – vedie a neustále aktualizuje zostatok na vašom účte. Pri platbe sa musí uistiť, že peniaze, ktoré chcete poslať, na účte naozaj máte, inak bude platba zamietnutá. Ak platba prebehne, banka súčasne upraví váš zostatok na účte a transakciu zaznamená vo svojich systémoch.

Bitcoin – bitcoinová sieť nikde neuchováva informáciu o „zostatku“, ale len celú históriu všetkých bitcoinových transakcií, z ktorých sa dá tento zostatok ľahko a rýchlo vypočítať. Vypočíta a zobrazuje ho vaša bitcoin peňaženka. Každý na bitcoinovej sieti si môže ľahko zistiť, koľko bitcoinov daná adresa „obsahuje“, ale narábať s nimi vie len majiteľ správneho privátneho kľúča.

 Bezpečnosť systému

Banka – musí chrániť váš účet, jeho zostatok, históriu transakcií a vaše prístupové údaje pred zneužitím a podvodnou manipuláciou. Banka si stráži bezpečnosť svojich IT systémov a zabezpečuje dáta pred stratou a zneužitím.

Bitcoin – pri decentralizovanom systéme, v ktorom nefiguruje žiadna centrálna autorita a ktorý môže spravovať v podstate ktokoľvek, je otázka jeho bezpečnosti kľúčová. Bezpečnosť je tu riešená množstvom účastníkov siete, ktorí musia s legitimitou transakcie súhlasiť, a robustným systémom uchovávania celej histórie transakcií v blockchaine spôsobom, ktorý prakticky zabezpečuje nemennosť v ňom uložených informácií.

Ako platba prebieha

Banka – keď zadáte klasický platobný príkaz, banka uskutoční prevod do banky príjemcu tak, že pošle platobný príkaz do systému (pre prevody v EÚ do systému TARGET2 spravovaného centrálnymi bankami). Platba sa odpíše z účtu banky príkazcu a pripíše na účet banky príjemcu.

Bitcoin – z pohľadu používateľa bitcoin peňaženky je zadanie platby jednoduché, stačí vedieť počet bitcoinov, ktoré chcete poslať, a bitcoinovú adresu príjemcu.

Predtým než bitcoiny pošlete, musíte vo vašej bitcoin peňaženke transakciu „podpísať“ vaším privátnym kľúčom, bez neho vám bitcoin peňaženka bitcoiny poslať nedovolí. Po vyplnení, z akej adresy na akú majú bitcoiny odísť, koľko ich má byť a aký je váš privátny kľúč, peňaženka zvyčajne zobrazí aj poplatky, ktoré budete za túto transakciu platiť.

Po dokončení platby program vygeneruje  pomocou vášho privátneho kľúča „podpis“, ktorým sa transakcia podpíše, a rozpošle sa celej sieti na overenie. Bitcoinová sieť (teda jej aktívni účastníci, takzvaní ťažiari) potom overí, či naozaj vlastníte bitcoiny, ktoré posielate, a to tak, že prejde všetky vaše predošlé transakcie, ktoré sú v blockchaine uložené, a takto vypočíta váš „zostatok“. Sieť potom ešte z „podpisu“ transakcie overí, že poznáte svoj privátny kľúč (bez toho, aby poznala privátny kľúč samotný) a že teda môžete s bitcoinami narábať.

Tip pre vás

Uistite sa, že adresa, na ktorú bitcoiny posielate, je správna, bitcoiny poslané omylom na nesprávnu adresu už pravdepodobne nikdy neuvidíte. Bitcoinové adresy môžu byť zobrazené aj pomocou QR kódu, čo uľahčuje posielanie bitcoinov napríklad z mobilnej bitcoin peňaženky, kde sa bitcoinová adresa príjemcu po naskenovaní QR kódu sama vyplní.

Ťažiari potom zoskupia transakcie poslané v podobnom čase ako vaša do skupiny a navrhnú z nich nový blok na pripojenie k blockchainu. Na to  treba vyriešiť matematickú úlohu trvajúcu približne 10 minút. Ťažiar, ktorý ju vyrieši ako prvý, dostane za nový blok odmenu v novovytvorených bitcoinoch (v súčasnosti je to 6,25 bitcoinu) a nový blok sa pripojí k blockchainu.

Vaše bitcoiny teda „odišli“ z vašej adresy na adresu príjemcu a táto informácia je uložená v blockchaine. Nie je nutné, aby niekto bitcoiny príjemcovi „pripísal“ a vám „odpísal“, pretože táto informácia sa v blockchaine neuchováva, obidva nové „zostatky“ sa dajú kedykoľvek zistiť prejdením histórie vašich transakcií a transakcií príjemcu, ktorá je verejná na blockchaine. Bitcoin peňaženky obidvoch účastníkov transakcie nové „zostatky“ vypočítajú a zobrazia.

Rýchlosť a náklady

Banka – keď banke zadáte platobný príkaz, tá ho spracuje počas pracovného dňa a následne odošle. Ak ide o prevod v rámci jednej banky, dôjdu peniaze na účet príjemcu v priebehu niekoľkých minút, ak ide o medzibankový prevod eur v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (SEPA platba), budú peniaze pripísané príjemcovi v nasledujúci pracovný deň. Mnohé slovenské banky síce ponúkajú aj tzv. zrýchlený prevod, ktorý je však výrazne drahší. Prevody do štátov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru môžu trvať aj niekoľko dní. Technológie umožňujú tieto časy výrazne skrátiť a už budúci rok by mali prvé slovenské banky ponúknuť klientom instantné platby, ktoré umožnia, aby boli peniaze doručené príjemcovi prakticky okamžite.

Výška poplatku za bankový prevod nie je pevne stanovená a každá banka si ho určuje samostatne, pričom často zohľadňuje, či bol prevod zadaný fyzicky v pobočke alebo elektronicky. Elektronicky zadané prevody eur v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (SEPA platby) majú klienti slovenských bánk spravidla zadarmo. Prevody cudzích mien a do iných štátov bývajú výraznejšie spoplatnené, často môže ísť aj o desiatky eur za transakciu.

Bitcoin – na zrealizovanie prevodu bitcoinov je nevyhnutné, aby bola transakcia zaradená do bloku, ktorý je spravidla vyťažený každých 10 minút. Keď je však čakajúcich transakcií príliš veľa, nemusí byť daná transakcia zaradená do najbližšieho bloku, ale ťažiari ju môžu nechať čakať a uprednostniť iné transakcie. Odosielatelia, ktorí chcú, aby ich transakcia bola zrealizovaná čo najskôr, to môžu zabezpečiť pomocou vyššieho ako bežného transakčného poplatku.

Niektorí poskytovatelia služieb kryptoaktív bitcoiny pripíšu príjemcovi až potom, čo sa vyťaží niekoľko blokov po bloku, v ktorom je daná transakcia zaznamenaná, aby mali istotu, že nedôjde k žiadnej nečakanej zmene.  Napriek tomu je však bitcoinová transakcia spravidla zrealizovaná za niekoľko minút, resp. niekoľko desiatok minút. Rovnako ako v bankovom svete, kde sa postupne zavádzajú instantné platby, snažia sa vývojári urýchliť platby bitcoinom. Jedným z najznámejších riešení je tzv. Lightning Network, ktorý umožňuje zrealizovať transakciu prakticky okamžite a s výrazne nižšími poplatkami. Veľkou výhodou bitcoinu je to, že prevod bitcoinov do zahraničia trvá rovnako krátko ako vnútroštátny prevod.

Čo sa týka poplatkov za prevod bitcoinov, tie nie sú stabilné a menia sa v čase. Spravidla ide o niekoľko eur, ale v prípade veľkého množstva transakcií v rovnakom čase sa môže cena jednej transakcie vyšplhať až na niekoľko desiatok eur. Jedným z riešení vysokých poplatkov by mal byť už vyššie spomínaný Lightning Network. Rovnako ako pri rýchlosti, ani výška transakčných poplatkov nijako nezávisí od toho, kam bitcoiny posielate. Vnútroštátne a cezhraničné prevody stoja presne rovnako, pretože z pohľadu prevodu na blockchaine nejde o žiadny rozdiel.