Škola investovania

Čo (ne)robiť s investíciou pri medveďom trhu

Čo (ne)robiť s investíciou pri medveďom trhu

Viete, čo znamená pojem medvedí trh alebo bear market a akú má históriu?

Čo (ne)robiť s investíciou pri medveďom trhu

 

Skúsenosť z akciových trhov nám hovorí, že ak na nich vydržíme s investíciou dostatočne dlho, tak nám s veľkou pravdepodobnosťou prinesie zisk. Len na akciovom trhu to bežne lieta hore-dole, ceny sa menia doslova každú minútu. Viete, ako sa hovorí akciovému trhu, ak sa ceny na ňom prepadajú výrazne a dlhší čas? Ak pokles dosiahne 20 a viac percent, takémuto trhu hovoríme medvedí trh alebo bear market. Opakom medvedieho trhu je takzvaný býčí trh alebo bull market, keď ceny akcií výrazne stúpajú počas dlhšieho obdobia.

Keď hovoríme o vývoji „akciových trhov“, myslíme tým vývoj akciových indexov, ktoré tieto trhy reprezentujú, väčšinou americký index S&P 500. Ak sa chcete dozvedieť viac o akciových indexoch, prečítajte si článok Akciové indexy.

Čo spôsobuje medvedí trh?

Ako sa tvorí cena akcie? Jednotlivé akcie, z ktorých sa akciové indexy skladajú, sú obchodované na burzách s veľkou likviditou. Každý obchod v sebe zahŕňa súčasne kúpu aj predaj akcií a cena, za ktorú sa obchod uskutoční, je cena, s ktorou boli kupujúci aj predávajúci spokojní. Cena teda predstavovala rovnováhu ponuky a dopytu v danom čase. Táto cena sa neustále mení, podľa vývoja ponuky a dopytu, ktorý zasa závisí najmä od nových informácií a ich interpretácie investormi.

Tento proces cenotvorby si môžete zjednodušene predstaviť ako preťahovanie lanom, kde na jednej strane sú kupujúci a na druhej strane predávajúci, pričom červená zástavka v strede predstavuje cenu akcie. Na každej strane lana sú milióny investorov a z najrôznejších dôvodov, mnohokrát známych len im, časť z nich neustále prebieha z jednej strany lana na druhú. Zástavka sa hýbe a jej poloha odráža momentálnu rovnováhu pri danej cene. Ako diváci sa na tento šport pozerajú investori, ktorí aktívne neobchodujú, ale o kúpe alebo predaji akcií uvažujú. Títo diváci tiež občas vstávajú zo sedadiel a pridávajú sa na stranu kupujúcich alebo predávajúcich.

Ak sa objavia nové závažné informácie, ktoré majú potenciál negatívne ovplyvniť nielen jednu konkrétnu spoločnosť, ale celý trh, ako napríklad spomaľujúci sa ekonomický rast, vysoká inflácia, rastúce úrokové sadzby a geopolitické problémy, rovnováha na trhu sa naruší.

Veľká skupina investorov naraz prebehne od kupujúcich na druhý koniec lana k predávajúcim a k nim sa pridá aj časť divákov, ktorí vyskočili zo sedadiel a pomáhajú predávajúcim ťahať.

Následkom toho bude cena akcií klesať, kým nedosiahne novú rovnováhu medzi ponukou a dopytom a zvyšok investorov si opäť sadne. Ak bola pôvodná nerovnováha dostatočne veľká, cena klesne výrazne. Ak klesne o 20 či viac percent, máme tu medvedí trh.

Medvedí trh v roku 2022

V roku 2022 zaznamenali viaceré svetové akciové trhy pokles o viac ako 20 percent a dostali sa tak formálne do medvedieho trhu. Boli medzi nimi aj pozorne sledované americké a európske indexy ako S&P 500 alebo nemecký DAX. Tento pokles nastal z dôvodu neistoty ďalšieho vývoja pre zložitú geopolitickú situáciu, vysokú infláciu a spomaľujúci sa ekonomický rast.

Index S&P 500 v roku 2022 poklesol o 20 percent od 3. januára do 13. júna a ocitol sa tak v medveďom teritóriu. V priebehu júla 2022 sa síce trhy mierne zotavili, ale od začiatku roka 2022 zatiaľ ostávajú v strate. Čo môžeme po takomto poklese očakávať? Pôjdu trhy hore, alebo príde ďalší prepad? Odpoveď na tieto otázky nemáme, no môžeme sa pozrieť, ako sa trhy správali, keď dosiahli teritórium medvedieho trhu v minulosti a poučiť sa z toho.

História medvedích trhov

Medvedie trhy nie sú v histórii ničím výnimočným, skôr sa dá povedať, že sú prirodzenou vlastnosťou akciových trhov, ktoré sa snažia pri aktuálnych informáciách nájsť novú rovnováhu. Nedávny medvedí trh si všetci dobre pamätáme, keď sa následkom pandémie COVID-19 začiatkom roku 2020 index S&P 500 prudko prepadol. V tomto prípade bol maximálny prepad 34 percent a trvalo 33 dní, kým trh dosiahol dno a začal sa zotavovať. V auguste 2020 už trh zarobil naspäť všetky straty a v závere roka ukončil obchodovanie 16 percent v pluse. Nie všetky predošlé medvedie trhy však prebehli tak rýchlo, pozrime sa na ich históriu.

Posledných 10 medvedích trhov, ich maximálny prepad (zaokrúhlený na celé percento), dĺžka trvania a dĺžka zotavenia. Index S&P 500.

Z  grafu vidíme, že medvedie trhy sú relatívne časté, od roku 1956 (ak rátame aj ten z roku 2022) sme ich mali 11, čiže v priemere sme mali medvedí trh každých necelých 6 rokov. Ak máte pred sebou 30-ročný investičný horizont, pravdepodobne počas tohto obdobia zažijete ďalších 5 až 6 medvedích trhov.

Ak investujem, čo mám robiť?

 Medvedie trhy sú síce nepríjemnou, no normálnou časťou akciových trhov.  Netreba na ne preto nijako špeciálne reagovať. Z grafu vidíme, že, okrem toho dnešného sme za posledných 64 rokov mali 10 medvedích trhov v súhrnnom trvaní 140 mesiacov, teda dokopy necelých 12 rokov. Ak sa na to pozrieme z opačnej strany, zvyšných 52 rokov išli akciové trhy hore.

Ak už pravidelne investujete a máte dobre nastavený investičný plán, teda ak máte pred sebou primerane dlhý čas a dobre diverzifikované investičné portfólio, ktorého rizikový profil vám vyhovuje, môžete prestať čítať rovno tu a pokračovať vo vašom investovaní ďalej.

Ak s vaším portfóliom spokojní nie ste, potom medvedí trh berte ako príležitosť svoj investičný plán prehodnotiť. Ak s investovaním začínate, pokles vám dáva príležitosť kúpiť vašu počiatočnú investíciu za nižšiu cenu ako pred pol rokom.

Nepokúšajte sa trhy časovať, teda neplánovane predávať, pretože si myslíte, že trhy pôjdu ešte ďalej dole, alebo neplánovane kupovať, pretože si myslíte, že trhy nižšie už nepôjdu. Obidva scenáre sú možné, ale nikto to nevie s istotou, a preto je lepšie sa o časovanie trhov nepokúšať a žiadne mimoriadne kroky nerobiť. Pokračujte v investovaní ako doteraz. Ak investujete pravidelne, robte to aj naďalej, pričom vás môže tešiť, že dnes kupujete akcie so zľavou. História nás učí, že po každej kríze sa akciové trhy vždy zotavili a zamierili k novým vrcholom.