Životné situácie

Čo je to cirkulárna ekonomika?

Čo je to cirkulárna ekonomika?

Príroda nepozná odpad, tvoríme ho len my ľudia. Ako využiť všetko, čo sa dá?

Čo je to cirkulárna ekonomika?

Cirkulárna ekonomika je ideálny stav, ktorý chceme dosiahnuť. Môžeme si ho predstaviť ako cestu bez odpadu, teda zero waste štýl pre celú ekonomiku. Často je definovaná ako koncept, v ktorom nevzniká odpad. Poznáme ju aj pod názvom obehové hospodárstvo.

Čo je vlastne odpad?

Odpad ako taký prišiel so vznikom civilizácie a je to pre nás materiál, ktorý je nepotrebný a nevyužiteľný. Vzniká pri výrobných procesoch aj v našich domácnostiach a spája sa s ľuďmi. Príroda a jej ekosystémy odpad nepoznajú. Všetko v nej je využiteľné a potrebné vo forme živín, stavebných prvkov, energie a podobne. Cirkulárne ekonomika je inšpirovaná prírodou. V rámci tohto konceptu sa snažíme využiť všetko, čo sa dá.

Lineárna vs. cirkulárna ekonomika:

Mnohí si cirkulárnu ekonomiku zamieňajú za tzv. recyklačnú ekonomiku, ktorá zdôrazňuje najmä recykláciu odpadu. Recyklácia však je len jedným z nástrojov, ako s odpadom nakladať, keď už vznikne. Navyše je obmedzená tým, že odpad sa nedá recyklovať donekonečna. V súčasnosti vieme vo svete spracovať recykláciou  približne len 30 % všetkých odpadov.

Čo s tým zvyškom?

Riešením je práve cirkulárna ekonomika. Dnešný model, ktorý je postavený na výrobe, spotrebe a s tým spojenou tvorbou odpadu, nazývame lineárny. Vyťažím-vyrobím-vyhodím. Cirkulárna ekonomika chce predchádzať tvorbe odpadu a nielen ho riešiť, keď už vznikne. Ako u doktora, neliečiť symptómy, ale príčinu. Cirkulárny model využíva hlavne obnoviteľné zdroje a voláme ho regeneratívny. Zameriava sa na materiálovú efektivitu, neplytvanie zdrojmi, opätovné použitie, opravu a zmenu v produktovom dizajne. Namiesto vlastníctva uprednostňuje prenájmom a maximálne využívanie výrobku.

Dôraz sa kladie na fázu dizajnu, opraviteľnosť, rozložiteľnosť a vysokú recyklovateľnosť. V cirkulárnej ekonomike teda neriešime koniec, ale práve začiatok, dizajn je v tomto kľúčový a určuje nám, čo sa v skutočnosti s materiálom stane na konci jeho života.

Rozdiel medzi recyklačnou a cirkulárnou ekonomikou:

• Výrobok lineárneho systému – jednorazový plastový pohár

Výhody: lacný, dostupný produkt

Nevýhody: výroba z neobnoviteľných zdrojov ropy, transport materiálu tisíce km, rýchly vznik odpadu po jednom použití, problémy plastového odpadu na skládkach a v životnom prostredí, vznik mikroplastov

• Výrobok cirkulárneho systému – opakovane použiteľný pohár z bioplastu

Výhody: výroba z obnoviteľných surovín, napríklad kukurica (nápad a patent zo Slovenska), opakovane použiteľný (životnosť roky), náhrada neobnoviteľných zdrojov ropy, vydrží teploty horúcich nápojov, recyklovateľný a kompostovateľný, premena odpadu vo forme kompostu na zdroj živín do pôdy

Nevýhody: dostupnosť, vyššia cena

Ako funguje lineárny model

Vyťažíme suroviny a neobnoviteľné zdroje, z ktorých vyrobíme produkt a rozdistribuujeme ho po celom svete. Napríklad logistika obyčajnej plastovej lyžičky je niekoľko tisíc km, pričom jej životnosť je iba pár minút, kým nedojeme obed a nevyhodíme ju.  Plastová lyžička musela prejsť dlhým procesom. Vyťažila sa surovina – ropa, premenila sa na plast, sformovala do produktu a cez niekoľko kontinentov sa dopravila k nám.  Na jednej strane míňame surovinové zdroje, ktoré nie je možné obnoviť, a na druhej strane rastie množstvo odpadu, ktorý nevieme spracovať.

Tento článok vznikol v spolupráci s neziskovou organizáciou INCIEN – Inštitút cirkulárnej ekonomiky, ktorá sa venuje práve problematike CE, odpadového hospodárstva.

Zdroj obrázkov: INCIEN