Kryptoškola

Ako bezpečne uschovávať kryptoaktíva

Ako bezpečne uschovávať kryptoaktíva

Krach jedného z najväčších poskytovateľov služieb kryptoaktív v roku 2022 upriamil pozornosť na riziká spojené s úschovou kryptoaktív. Aké možnosti úschovy sú pre bežného spotrebiteľa k dispozícii? Aké majú výhody a nevýhody?

Ako bezpečne uschovávať kryptoaktíva

S nákupom kryptoaktív sa spájajú mnohé riziká, pričom niektoré z nich sme popísali v predchádzajúcom článku, týkajúcom sa podvodov. Riziká sa však nespájajú iba so samotným nákupom, ale aj s následnou úschovou nakúpených kryptoaktív. Spotrebitelia často venujú značnú pozornosť výberu jednotlivých kryptoaktív a len relatívne malú pozornosť ich bezpečnej úschove, na čo, bohužiaľ, mnohí z nich  doplatili. Kryptoaktíva sa uschovávajú v rámci tzv. kryptopeňaženiek. Existujú viaceré typy kryptopeňaženiek, pričom s každou sa spájajú odlišné výhody a riziká. Môžeme ich rozdeliť do troch základných kategórií.

Custodial peňaženka

V prípade „custodial“ peňaženiek nedisponuje privátnym kľúčom majiteľ peňaženky, ale tretia strana – poskytovateľ služieb kryptoaktív. Tento spôsob úschovy je užívateľsky najprívetivejší. Na prístup ku kryptoaktívam stačí zadať prihlasovacie údaje, podobne ako je to bežné napr. v rámci internet bankingu. Nie je potrebné mať žiadne technické znalosti a rovnako nie je potrebné riešiť bezpečnosť privátneho kľúča. V prípade, že užívateľ zabudne prihlasovacie údaje, môže poskytovateľa služieb kryptoaktív kedykoľvek požiadať o vydanie nového hesla. V prípade custodial peňaženiek má klient istotu, že pre zabudnutie hesla o svoje kryptoaktíva nepríde. Výhodou je aj možnosť okamžite zameniť kryptoaktíva za iné kryptoaktíva alebo oficiálne meny u daného poskytovateľa služieb. S týmto spôsobom úschovy sa navyše nespájajú žiadne poplatky ani žiadne iné dodatočné náklady. 

Z týchto dôvodov ide o najbežnejší spôsob úschovy. Tento predpoklad sa potvrdil aj v našom spotrebiteľskom prieskume z roku 2021, v rámci ktorého sa ukázalo, že väčšina (62,7 %) oslovených slovenských respondentov uschováva kryptoaktíva u poskytovateľa služieb kryptoaktív, u ktorého ich nakúpili.  Mnohí klienti uschovávajú svoje kryptoaktíva tam, kde ich nakúpili, nie preto, aby si zvážili všetky výhody a riziká, ale preto, že tento spôsob úschovy od nich nevyžaduje žiadne aktívne konanie. Ak užívateľ nakúpi kryptoaktíva u poskytovateľa služieb kryptoaktív a neprevedie ich do inej peňaženky, tak jeho kryptoaktíva sú automaticky uschované v custodial peňaženke tohto poskytovateľa. 

Využívanie custodial peňaženiek sa však spája so zásadným rizikom. V prípade, že sa poskytovateľ služieb kryptoaktív dostane do problémov napr. pre hack, zlé ekonomické výsledky či  podvod, môže užívateľ prísť o kryptoaktíva, ktoré mal u daného poskytovateľa uschované. Ak poskytovateľ služieb kryptoaktív skrachuje, stane sa z užívateľa veriteľ v insolvenčnom konaní. Takéto insolvenčné konanie však môže trvať roky a užívateľ spravidla dostane naspäť iba malé percento z hodnoty svojich kryptoaktív. Na rozdiel od krachu banky či obchodníka s cennými papiermi nemá v prípade krachu poskytovateľa služieb kryptoaktív klient žiadny nárok na náhradu zo strany štátu. Toto riziko nie je iba teoretické, ale veľmi reálne, o čom sa presvedčilo vyše milióna  klientov jedného z najväčších svetových poskytovateľov služieb kryptoaktív (FTX), ktorý skončil v insolvenčnom konaní.  

Hot peňaženka

Ide o kryptopeňaženky, v rámci ktorých privátnym kľúčom disponuje majiteľ kryptoaktív a zároveň sú neustále pripojené k internetu, vďaka čomu je možné okamžite prevádzať uschované kryptoaktíva. Môže ísť o aplikácie na desktope, mobilné aplikácie alebo môžu mať webovú podobu. Hot peňaženky sú spravidla zdarma, ľahko sa používajú a dávajú používateľom kontrolu nad vlastnenými kryptoaktívami.  

Vzhľadom na to, že pri hot peňaženke disponuje privátnym kľúčom samotný majiteľ kryptoaktív, existuje tu riziko straty privátneho kľúča. Do hot peňaženky sa spravidla užívateľ prihlasuje pomocou hesla a v prípade, že heslo zabudne, môže sa k svojim kryptoaktívam dostať prostredníctvom tzv. recovery phrase. Ide o zoznam slov, vďaka ktorým môže užívateľ  kedykoľvek obnoviť prístup k svojej peňaženke. Pokiaľ však užívateľ zabudne svoje heslo a stratí aj svoj recovery phrase, dôjde k nenávratnej strate uschovaných kryptoaktív. Na rozdiel od custodial peňaženiek nemá užívateľ možnosť  obrátiť sa na poskytovateľa služieb kryptoaktív, ktorý by mu obnovil heslo a umožnil tak prístup k jeho peňaženke. Ďalšie riziko hot peňaženiek súvisí s tým, že privátny kľuč je vygenerovaný na zariadeniach, ktoré sú pripojené na internet. Práve vďaka tomu existuje riziko, že útočníkovi sa podarí získať privátny kľuč, heslo či „recovery phrase“ a následne môže  uschované kryptoaktíva ľahko odcudziť. Rizikovosť hot peňaženky je cenou za možnosť okamžite prevádzať kryptoaktíva. Z tohto dôvodu sa neodporúča uschovávať väčšiu hodnotu kryptoaktív v rámci hot peňaženiek.  

Cold peňaženka

V prípade tohto typu peňaženiek disponuje privátnym kľúčom majiteľ kryptoaktív, ale na rozdiel od hot peňaženiek nie je privátny kľuč uschovaný na zariadení, ktoré je pripojené na internet. Táto vlastnosť cold peňaženiek bráni útočníkovi dostať sa na diaľku k privátnemu kľúču a odcudziť uschované kryptoaktíva. Preto je tento spôsob úschovy považovaný za najbezpečnejší. Existujú dva základné typy cold peňaženiek.

Papierová peňaženka

Papierovú peňaženku je možné vygenerovať na mnohých webových stránkach. Postup je pomerne jednoduchý. Verejné aj privátne ​​kľúče sa vytlačia na kus papiera (spravidla aj s QR kódom na jednoduchšie načítanie), ktorý by si mal vlastník starostlivo uschovať. Nakladať s kryptoaktívami následne môže iba ten, kto má k dispozícii predmetný papierik. Niektorí užívatelia si tieto papierové peňaženky laminujú a ukladajú do bezpečnostných schránok v banke alebo do trezora vo svojom dome. Vyrobiť si papierovú peňaženku je možné prakticky zadarmo, vďaka čomu tento spôsob úschovy  poskytuje relatívne vysokú mieru bezpečnosti za najnižšie možné náklady. 

Nevýhodou papierových peňaženiek je skutočnosť, že kryptoaktíva môže užívateľ prevádzať len vtedy, keď má k dispozícii daný papierik. Toto môže byť problém, ak by užívateľ chcel rýchlo zareagovať na nejakú situáciu na trhu, ale nevie sa okamžite dostať k svojej papierovej peňaženke, pretože je napríklad odcestovaný v zahraničí.  

Ďalšie riziká sa spájajú so stratou či s poškodením papierovej peňaženky. V takom prípade sú uschovávané kryptoaktíva nenávratne stratené. Rizikové môže byť aj samotné vytlačenie kľúčov na papier, keďže počítač, ako aj tlačiareň môžu byť infikované vírusom, ktorý dokáže prečítať údaje, ktoré sa majú tlačiť a zlodeji môžu pripraviť majiteľa o jeho kryptoaktíva. Z dôvodu bezpečnosti sa spravidla neodporúča opakovane využívať tú istú papierovú peňaženku, ale vhodnejšie je využiť ju iba raz a následne si vytvoriť nové peňaženky. Papierové peňaženky boli populárne najmä v prvých rokoch fungovania kryptoaktív, avšak vyššie popísané riziká postupne viedli k tomu, že sa využívajú čoraz menej a za najbezpečnejší spôsob kryptoaktív je v súčasnosti považovaný novší typ cold peňaženiek – hardvérové peňaženky. 

Hardvérová peňaženka

Druhým základným typom cold peňaženiek sú hardvérové peňaženky, ktoré sa pripájajú do počítača ako USB kľúč a chránia uschované kryptoaktíva pred vonkajším svetom. Privátne ​​kľúče sa zašifrujú priamo do zariadenia a  nikdy neprídu do kontaktu s potenciálne nebezpečným softvérom. Vďaka tomu nemôžu byť uschované kryptoaktíva odcudzené hekermi a môže s nimi narábať iba tá osoba, ktorá má k dispozícii hardvérovú peňaženku a zároveň pozná heslo k tejto peňaženke. Pokiaľ by samotné zariadenie bolo odcudzené, zlodej sa nedostane k uschovaným kryptoaktívam, lebo nepozná heslo. Hardvérové peňaženky využívajú aj vyššie popísaný recovery phrase, vďaka ktorému môže užívateľ obnoviť prístup k svojej peňaženke v prípade, ak samotné fyzické zariadenie stratí alebo sa stane nefunkčným. V takomto prípade stačí kúpiť novú hardvérovú peňaženku a zadať recovery phrase, vďaka čomu užívateľ opäť získa prístup k svojím kryptoaktívam. Podobne ako pri papierovej peňaženke je vhodné si tieto slova napísať na papier (ideálne rukou) a bezpečne uschovať. Samotnú hardvérovú peňaženku však užívateľ môže na rozdiel od papierovej peňaženky nosiť so sebou bez toho, že by sa musel obávať, že mu kryptoaktíva budú odcudzené.  

Prvá nevýhoda hardverovej peňaženky je  podobná ako pri hot peňaženkách. Ak užívateľ dôjde o fyzické zariadenie a zároveň aj o recovery phrase, sú kryptoaktíva navždy stratené. Ďalšou nevýhodou hardvérovej peňaženky je vyššia cena. Kým predchádzajúce typy peňaženiek sú spravidla bezplatné, za hardvérovú peňaženku je potrebné zaplatiť desiatky až stovky eur. Preto sa využívajú najmä na úschovu kryptoaktív s väčšou hodnotou. Pokiaľ užívateľ vlastní kryptoaktíva len za pár desiatok, prípadne stoviek eur, tak sa mu často neoplatí kupovať hardvérovú peňaženku.  

Jednotlivé hardvérové peňaženky sa líšia v cene, spôsobe zabezpečenia, ale aj typoch kryptoaktív, ktoré umožňujú uschovávať. Na internete je k dispozícii veľké množstvo porovnaní a recenzií, na základe ktorých sa užívateľ môže rozhodnúť, ktorá hardvérová peňaženka je pre jeho potreby najvhodnejšia.  

Problémy často nastávajú vtedy, keď užívatelia nevyužívajú daný typ peňaženky správnym spôsobom a napríklad držia dlhodobo veľkú hodnotu kryptoaktív v custodial peňaženke u poskytovateľa služieb kryptoaktív. V prípade krachu takéhoto poskytovateľa môžu prísť okamžite o všetko a žiadnu náhradu zo strany štátu nedostanú. V kryptosvete je zodpovednosť vždy len na užívateľovi, ktorý sa musí sám postarať o to, aby boli jeho kryptoaktíva bezpečne uschované. 

Rôzne peňaženky na rôzne situácie

Každá z vyššie popísaných peňaženiek sa spája s istými výhodami, ale aj nevýhodami. Preto nie je možné vo všeobecnosti povedať, že jeden typ peňaženky je lepší ako iný. Každý typ peňaženky je vhodný na iné účely. Pri obchodovaní na tzv. centralizovanej „kryptoburze“ je nevyhnutné využiť ich vlastnú custodial peňaženku, pri platení kryptoaktívami v obchode je najpraktickejšie využiť mobilnú hot peňaženku a pri dlhodobejšej úschove väčšej hodnoty kryptoaktív je vhodné využiť hardvérovú peňaženku. Mnohí užívatelia preto využívajú všetky tri typy peňaženiek, pričom každú na iný účel.  V niečom je to podobné ako s klasickými peniazmi. Nebolo by rozumné nosiť všetky peniaze v peňaženke, lebo existuje riziko, že ju stratíme, prípadne nám ju ukradnú. Väčšina z nás preto nosí v peňaženke iba nevyhnutnú hotovosť na bežné transakcie a zvyšné peniaze máme uložené na bankových účtoch, prípadne v trezore. Rovnaký prístup je vhodné aplikovať aj pri kryptoaktívach.

V custodial peňaženkách a hot peňaženkách je spravidla vhodné uschovávať iba menšie objemy kryptoaktív, s ktorými plánujeme v blízkom čase obchodovať, prípadne ich prevádzať. Úschovu zvyšných kryptoaktív je bezpečnejšie riešiť formou cold peňaženky, pričom najpraktickejšia je hardvérová peňaženka.