Životné situácie

Chcete poslať splátky pôžičiek do karantény?

Chcete poslať splátky pôžičiek do karantény?

Kto má nárok na odloženie splátok úveru v súvislosti s pandémiou COVID – 19, ako odklad vybaviť a čo potom.

Chcete poslať splátky pôžičiek do karantény?

Nezvládate platiť účty? Pandémia ochorenia COVID – 19 ovplyvňuje chod celej spoločnosti, a to aj v ekonomickej oblasti.

Ak sa vám znížil príjem, prípadne ste prišli úplne o prácu, no záväzky v podobe úverov ostali, možno aj vy by ste najradšej poslali svoje splátky do karantény.

Splácanie dlhov je naozaj možné na čas oddialiť. Zistite, ako podať žiadosť o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie, ktorú umožňuje zákon známy pod názvom Lex korona.

Od akých úverov si môžem oddýchnuť

Zákonný odklad splátok môžete uplatniť na úvery na bývanie a spotrebiteľské úvery. Ide výhradne o pôžičky, ktoré majú splátkový kalendár. Teda také, ktoré pravidelne každý mesiac platíte v dohodnutej výške, napríklad: hypotéka, medziúver, stavebný úver, ale aj lízing, či akýkoľvek nákup na splátky.

Máte pritom možnosť odložiť si splátku:

  • istiny – teda splácate len úroky,
  • istiny aj úroku – neplatíte nič,
  • celú splatnosť úveru, ktorý je splatný jednorazovo – ak máte tzv. terminovaný úver.

Kreditka a debet na účte sa odložiť nedajú

Kreditná karta a povolené prečerpanie účtu sú finančné produkty, ktoré nemajú nastavený splátkový kalendár. Sú to opakovane čerpané úvery, ktoré splácate buď naraz alebo v nepravidelných splátkach rôznej výšky. Zákonný odklad počas koronakrízy sa na ne nevzťahuje

Len pre disciplinovaných

Požiadať o odklad splátok môže iba taký klient, ktorý nie je aktuálne v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 dní. To znamená, že ak sa zhoršila vaša finančná situácia a už ste nezaplatili jednu splátku hypotéky, ešte stále môžete využiť možnosť odkladu, ale musíte to stihnúť do 30 dní. Napríklad ste podľa splátkového kalendára mali uhradiť splátku úveru 16. septembra, ale neurobili ste to. Ak do 15. októbra podáte žiadosť o odklad, započíta sa doň aj posledná neuhradená splátka.

Zároveň však nesmiete tej istej finančnej inštitúcii dlžiť pri splácaní akéhokoľvek iného úveru splátku vo výške 100 eur a viac. Žiadateľ tiež nesmie byť v osobnom bankrote.

Ako podať žiadosť o odklad splátok

O odklad žiadate toho, kto vám úver poskytol – teda banku, nebankovú alebo lízingovú spoločnosť. Presný návod, ako na to, nájdete na ich webových stránkach.

Žiadosť môžete spravidla podať elektronicky alebo prostredníctvom internet bankingu. Na jej vyplnenie budete potrebovať, okrem iného, číslo úverovej zmluvy. Ak ho neviete, zaznačte aspoň konkrétny názov zmluvy a dátum jej uzavretia.

Podať žiadosť môžete aj osobne na pobočkách bánk, alebo poštou, uprednostnite však elektronický spôsob. Inštitúcie takúto žiadosť rýchlejšie sprocesujú, odporúčame to aj pre protipandemické opatrenia.

Banky sú následne povinné spracovať požiadavku do 30 dní. Odklad pritom platí od dátumu podania vašej žiadosti, nie od termínu, v ktorom ju banka odsúhlasí.

Splátkové prázdniny pre koronu? Odložené platby vás napokon dobehnú aj s úrokmi, pripravte sa na to. FOTO: Pexels
Splátkové prázdniny pre koronu? Odložené platby vás napokon dobehnú aj s úrokmi, pripravte sa na to.
FOTO: Pexels

Odkedy do kedy

Odložiť si splátky úverov podľa tzv. Lex korona je možné od 9. apríla 2020. Ak ste o odklad pre ťažkosti počas koronakrízy požiadali už predtým (napríklad v marci 2020), než boli nastavené aktuálne pravidlá, máte nárok podať žiadosť opakovane na základe nového zákona. O odklad môžu občania žiadať pokiaľ trvá mimoriadna situácia.

Splátky úverov v banke si môžete odložiť na 1 až 9 mesiacov. Túto dobu si určuje sám klient v žiadosti. Dôkladne zvážte, ako dlho predpokladáte, že budete splátkové prázdniny potrebovať. O odklad totiž môžete požiadať len raz. Ak si ho nastavíte na 4 mesiace a po ich uplynutí vás stále bude trápiť zlá finančná kondícia, ďalšiu šancu nedostanete. Odklad nebude možné predĺžiť. Naopak, pokiaľ sa vaša situácia zlepší, začať opätovne platiť môžete kedykoľvek. Stačí to oznámiť banke a odklad ukončíte.

Iné sú časové limity v prípade, že žiadate o odklad splátok lízingovú alebo nebankovú spoločnosť. Maximálna doba odkladu sú 3 mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 mesiace. Dokopy tak môžete získať čas bez splátok na pol roka.

Čo budem platiť

Zákonný odklad vybavíte zadarmo. Inštitúcie si zaň nesmú účtovať žiadne poplatky. To však neznamená, že zanikajú všetky vaše ostatné finančné povinnosti voči banke. Ak štandardne platíte poplatky napríklad za správu úveru alebo iné služby, tieto ste povinní hradiť naďalej.

Je tiež možné, že máte úver poistený proti neschopnosti splácania, ale vaša situácia nespĺňa podmienky poistnej udalosti, a hoci splátky úveru máte odložené, poistku bude potrebné platiť naďalej. Informujte sa v inštitúcii, kde ste si úver poistili.

Rovnako sa môže stať, že požiadate o odklad splátok, ale napriek tomu vám banka v daný mesiac splátku strhne z účtu, pretože ešte nestihla vašu požiadavku spracovať. Čo najskôr podajte reklamáciu a požiadajte o vrátenie inkasovanej sumy späť na váš účet. Banka vám peniaze vráti, alebo vám môže ponúknuť možnosť predĺžiť odklad splátok o mesiac.

Pokiaľ máte úver poistený proti neschopnosti splácať, okamžite, ako vás postretnú ťažkosti, kontaktuje poisťovňu a overte si, či sa poistka vzťahuje na vašu aktuálnu situáciu. Pokiaľ áno, poisťovňa za vás bude splátky plne hradiť 12 mesiacov. O ich odklad môžete následne požiadať po uplynutí tejto doby, pokiaľ bude stále platiť mimoriadna situácia.

Čo bude potom

Schválili vám odklad? Po celý čas myslite na to, že splátky si len odkladáte na neskôr. Neznamená to, že ich nebude musieť uhradiť vôbec. Podľa toho by ste sa mali počas obdobia, kedy ich neplatíte, správať.

Čo to znamená? Ak ste doteraz nemali vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu, začnite s tým ihneď. Nastavte si prísny dohľad nad domácim rozpočtom. Akákoľvek čiastka, ktorá cinkne na váš účet, by z neho mala opäť odísť len po dôkladnom zvážení.

Všetky prostriedky, ktoré nie sú určené na nevyhnutné potreby, si odložte bokom. Postupne si tak vybudujete finančný vankúš, na ktorom, verte, sa vám bude v budúcnosti lepšie spávať.

Ako peniaze vrátite? Odklad splátok môže predĺžiť celkovú dobu splácania úveru, alebo navýšiť mesačné splátky tak, aby ste dobehli zameškané. Ak sa nedohodnete inak, po ukončení odkladu sa splatnosť úveru automaticky predĺži o čas, ktorý ste neplatili. Očakávajte, že splátky budú o niečo vyššie, premietne sa do nich totiž navýšený úrok, ktorý sa nazbieral počas odkladu. Konkrétny spôsob úhrady vám vysvetlí vaša banka po schválení žiadosti.

S dlhom až do dôchodku

Ak sa dohodnete s bankou, že chcete predĺžiť celkovú dobu splácania, teda budete platiť úver dlhšie, myslite aj na svoj vek. Čo ak sa vám splatnosť úveru presunie až do dôchodku? Budete schopní platiť napríklad hypotéku aj v dôchodkovom veku? Budete mať v tom čase dostatočne vysoké príjmy?

Bez záznamu v registri

Odklad splátok na základe Lex korona sa neprejaví vo vašej povesti bankového klienta. Nemusíte sa teda báť, že by ste mali v budúcnosti problém so získaním inej pôžičky len preto, že ste v tomto mimoriadnom období požiadali o odklad splátok.

Finančné inštitúcie štandardne pred poskytnutím úveru preverujú bonitu a finančnú históriu klienta v tzv. úverovom registri. V tejto pravidelne aktualizovanej databáze vidia všetkých, ktorí žiadali, aktuálne čerpajú alebo v minulosti čerpali úver. Vďaka registru banky vedia, či ste mali niekedy problémy s platobnou disciplínou, žiadali o odklad splátok alebo platby zameškali.

Odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie sa však do registra nezaznamenáva.

Máte ešte otázky? Prečítajte si najčastejšie otázky a odpovede o odklade splátok, ktoré pre vás pripravila Národná banka Slovenska.

Titulná foto: Pexels