Správy

Výsledky štvrtej vlny prieskumu zadlžených domácností 2020

27.12.2020

Výsledky štvrtej vlny prieskumu zadlžených domácností 2020

Rastie podiel zasiahnutých domácností aj podiel plánovaných odkladov splácania úverov.

Výsledky štvrtej vlny prieskumu zadlžených domácností 2020

Štvrtá vlna prieskumu NBS sa uskutočnila už v období druhej vlny pandémie (od 20. októbra do 2. novembra 2020).  Kým v predchádzajúcej vlne iba nepatrná časť domácností plánovala požiadať o odklad splácania úverov (0,1 %), ich podiel v tejto vlne presiahol 4 %. Vzhľadom na závažnosť a silu druhej vlny pandémie sa dá ešte očakávať ďalšie zvýšenie tohto percenta.  Rastie tiež podiel domácností, ktorých zamestnanie či podnikanie pandémia zasiahla.

Napriek tomu zostávajú domácnosti, čo sa týka schopnosti splácania svojich úverov, naďalej optimistické. Riadne splácanie od 2021 neočakáva niečo vyše 4 % domácností, ktoré požiadali o odklad splátok. Domácnosti, ktoré si vybavili inú zmenu úverových podmienok ako odklad, očakávajú riadne splácanie. Naďalej tak ostáva podiel úverov, ktoré sa po vypršaní moratória pravdepodobne nebudú splácať, pod 1 % na celkovom portfóliu retailových úverov.

Z dôvodu koronakrízy využilo odklad splátok vyše 6 % zadlžených domácností, čo predstavuje približne 10 % objemu retailových úverov. Ďalších 5,5 % si vybavilo iné zmeny úverových podmienok, ako napr. zníženie mesačných splátok či refinancovanie úveru (čo je nižší odhad než pred mesiacom). Zo zadlžených domácností, ktoré si vybavili odklad splátok, očakáva výrazné problémy so splácaním po vypršaní moratória vyše 4 %. Tento podiel je porovnateľný s predchádzajúcou vlnou. Z domácností, ktoré si vybavili inú zmenu úverových podmienok, žiadna neuviedla, že očakáva výrazné problémy pri splácaní svojich úverov.

Klesá aj príjem

V skupine domácností so zmenou úverových štandardov (vrátane odkladu splátok) sa prehĺbil aj pokles príjmu v porovnaní s predkrízovým stavom, a to z -12 % v treťom prieskume na -16 %, najmä medzi domácnosťami s inou zmenou úverových podmienok.

Zo zadlžených domácností, ktoré si nevybavili zmenu úverových podmienok, tretina percenta očakáva, že do 2021 nebude schopná splácať svoje. V tejto skupine domácností sa však zvýšil podiel tých, ktoré plánujú nejakú formu zmeny úverových podmienok, a to na 11 % oproti 8 % v predchádzajúcom prieskume. Navyše viac ako 4 % plánuje požiadať o odklad, čo je výrazné zvýšenie oproti predchádzajúcemu prieskumu (0,1 %).

Druhá vlna nás zasiahne

Nastupujúca druhá vlna koronakrízy sa prejavuje najmä v náraste podielu dlžníkov, ktorých príjmy alebo podnikanie boli negatívne ovplyvnené. Ide najmä o výrazný nárast PN, resp. OČR, čiastočne aj o nižšie mzdy a skrátený pracovný čas pri zamestnancoch. Podiel zamestnancov so zníženým príjmom stúpol z 28,8 % na 33,8 %. Pri podnikateľoch vidíme tiež vyšší podiel živnostníkov s nižšími tržbami alebo dočasne uzavretých prevádzok – podiel SZČO so zníženým príjmom stúpol zo 44,9 % na 47,4 %.

Výsledky aktuálneho prieskumu zatiaľ síce nepreukázali výrazné zhoršenie finančnej situácie alebo očakávaní domácností. Zvýšil sa však podiel domácností, ktoré si plánujú požiadať o odklad, čo môže byť znakom zhoršenej situácie týchto domácností v dôsledku druhej vlny pandémie. Naznačuje to aj rast podielu domácností so zhoršenou situáciou v zamestnaní či podnikaní. Vývoj finančnej situácie a zmenu očakávaní preto bude dôležité sledovať aj v najbližšom období pomocou ostávajúcich vĺn prieskumu.

Obrázok 1 – Vplyv pandémie na zamestnanie

Obrázok 1 – zdroj: NBS

Obrázok 2 – Negatívny vplyv koronakrízy na príjmovú situáciu domácností – komu sa zhoršila príjmová situácia

Obrázok 2 – zdroj: NBS

Titulná foto: Pixabay