Súťaže

Svetový deň inovácií: Hrajte o smart náramok a zážitkový výhľad

17.04.2023

Svetový deň inovácií: Hrajte o smart náramok a zážitkový výhľad

21. apríla si pripomíname dôležitosť kreativity a inovácií pri riešení problémov ľudstva a presadzovaní cieľov udržateľného rozvoja. Ako sme na tom s inováciami vo finančných službách?

Svetový deň inovácií: Hrajte o smart náramok a zážitkový výhľad

 

Národná banka Slovenska sa ako aktívny regulátor vždy snaží porozumieť dynamickému vývoju finančných technológií doma aj v zahraničí. Hlavné aktivity v tejto oblasti zastrešuje náš Inovačný hub a Regulačný sandbox. Inovačný hub slúži pre dialóg a usmernenie medzi FinTech sektorom a expertami NBS na podporu rozvoja a zavádzania inovácií do praxe. Od svojho vzniku v roku 2019 inovačný hub riešil vyše 90 podnetov. V roku 2022 bol otvorený aj Regulačný sandbox – platforma ktorá umožňuje finančným subjektom nastaviť inováciu v súlade s reguláciou a prakticky ju otestovať na slovenskom trhu. Cieľom sandboxu je uľahčiť implementáciu inovácií na Slovensku a zároveň prepájanie subjektov a FinTechov.

FinTech slovník

Pre lepšie zorientovanie v téme finančných technológií ponúkame slovník pojmov a definícií.

NBS prispieva k rozvoju inovatívnych spoločností napríklad aj tým, že sa aktívne zapája do spolupráce s domácimi fintech asociáciami a otvorene participuje v diskusiách. Svetový deň kreativity a inovácií je pre nás príležitosťou, ako ukázať svoju zapojenosť aj smerom k verejnosti.

 

Súťažte o smart náramok a zážitkový výhľad

Naši kolegovia z Odboru finančných technológií a inovácií pre verejnosť opäť pripravili súťažný kvíz. Výhrou je nezabudnuteľný zážitok pre 2 osoby – výhľad na Bratislavu z výškovej budovy NBSfitness náramok Fitbit Charge 5 s množstvom smart funkcií.

Poznáme výherkyňu súťažného kvízu

Spomedzi súťažiacich so všetkými správnymi odpoveďami sme vyžrebovali pani Denisu P. z Bratislavy. Výherkyni blahoželáme a prajeme príjemný zážitok z návštevy výškovej budovy NBS..

Ukážte svoje vedomosti, vyplňte kvíz a ste v hre. Žrebovať budeme spomedzi výhercov, ktorí zodpovedajú správne na všetky otázky. Súťaž prebieha do piatku 21. 4. 2023 a víťaza oznámime v pondelok 24. apríla 2023. Kompletné pravidlá súťaže nájdete na tomto odkaze.

Súťažné otázky a správne odpovede

Z 335 zúčastnených odpovedalo na všetky kvízové otázky správne 89 súťažiacich. Najviac vás potrápila otázka „Čo je otvorené bankovníctvo?“ (181 správnych) a najlepšie ste si poradili s otázkou „Na čo slúži silná klientska autentifikácia?“ (291 správnych).
 1. Ktorá z nižšie uvedených metód platby na internete je najbezpečnejšia?
  Platba jednorazovo vygenerovaným tokenom (v podobe čísla karty, platnosti a CVV kódu)
 2. Koľko podnetov bolo riešených v inovačnom hube NBS od jeho vzniku, t.j. od 1. 4. 2019?
  Viac ako 90
 3. Čo je otvorené bankovníctvo?
  Systém, v ktorom môžu byť údaje finančných inštitúcií zdieľané pre používateľov a vývojárov tretích strán prostredníctvom rozhraní API
 4. Na čo slúži silná klientska autentifikácia?
  Na posilnenie bezpečnosti v platbách
 5. Akou skratkou označujeme pripravované Nariadenie o kryptoaktívach?
  MiCA

Slovensko v inováciách nezaostáva

Odbor finančných technológií a inovácií koncom roka 2022 realizoval prieskum o využívaní inovácií na finančnom trhu. Zapojilo sa spolu 89 bánk, poisťovní, správcovských spoločností, obchodníkov s cennými papiermi, finančných sprostredkovateľov a podobne.

Online onboarding

Keď si chcel klient v minulosti otvoriť účet v banke, uzatvoriť poistenie či začať investovať prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi bolo nevyhnutné, aby prišiel osobne do pobočky prípadne sa osobne stretol so sprostredkovateľom. Za posledné roky sa však situácia výrazne zmenila a podľa prieskumu NBS umožňuje väčšina finančných inštitúcii tzv. online onboarding. Týmto pojmom sa označuje možnosť začať využívať produkty a služby kompletne online bez potreby ísť osobne na pobočku. Subjekty, ktoré online onboarding zatiaľ neposkytujú, spravidla plánujú umožniť svojím klientom využívať túto možnosť v blízkej budúcnosti.

Najotvorenejšie k využívaniu online onboardingu sú banky a sektor platobných služieb. A naopak najmenej využívaný je u finančných sprostredkovateľov. Banky boli v rámci konkurenčného boja dotlačené umožniť klientom otvoriť účet online, ako aj využívať ich ďalšie služby, kým finanční sprostredkovatelia väčšinou stále preferujú fyzické stretnutia s klientami.

Samotný proces online onboardingu sa medzi jednotlivými finančnými inštitúciami líši. Okrem predloženia dokladov totožnosti, ktoré sú samozrejmosťou, využívajú subjekty nasledovné formy vzdialenej identifikácie klienta:

 • biometrické overenie
 • videohovor
 • overenie údajov v registroch Ministerstva vnútra SR

Odlišné procesy online onboardingu a odlišný typ klientov vedú k rôznym výsledkom aj pri využívaní klientami. V niektorých inštitúciách využíva online onboarding viac než 80 % klientov, v iných to nie je ani 20 %.

Kybernetická bezpečnosť

Využívanie technológií inštitúciami vo všeobecnosti zefektívňuje a zlepšuje poskytovanie finančných služieb. Na druhej strane sa však inštitúcie stávajú vďaka technológiám zraniteľnejšie. Prípadné technické problémy môžu spôsobiť zásadné škody prípadne na nejaký čas zastaviť ich fungovanie. Tieto problémy sú často dôsledkom cielených hackerských útokov. Podľa výsledkov prieskumu NBS si finančné inštitúcie zraniteľnosť uvedomujú a pozorujeme jednoznačný trend navyšovania výdavkov na posilnenie svojej obrany.

Najvýraznejšie zvyšujú výdavky na kybernetickú bezpečnosť subjekty na trhu cenných papierov a kolektívneho investovania a naopak relatívne najmenej subjekty zo sektorov poisťovníctvo a dôchodkové sporenie. Výdavky na kybernetickú bezpečnosť sú primárne určené na:

 • penetračné testy a ochrana pre kybernetickými útokmi
 • zvýšenie bezpečnosti dát, citlivých údajov a systémov
 • monitoring záznamov, incidentov a transakcií

Téme kybernetickej bezpečnosti sa venujeme aj vo vzdelávaní 5peňazí. Užitočné články o podvodoch a ochrane pred nimi nájdete v sekcii Varovania.

Mobilné aplikácie

Trend digitalizácie vedie k tomu, že stále viac klientov využíva vzdialené poskytovanie finančných služieb. Rýchly rozvoj smartfónov prispel k tomu, že mobilné aplikácie sa postupne stali obľúbenou platformou pre vzdialené poskytovanie finančných služieb. Vďaka tomu každým rokom narastá počet finančných inštitúcii, ktorí klientom poskytujú možnosť využívať mobilnú aplikáciu.

V súčasnosti prevádzkuje mobilnú aplikáciu pre klientov viac než tretina subjektov a ďalších 42 % ju plánuje spustiť v budúcnosti. Mobilnú aplikáciu prevádzkujú najčastejšie banky a sektor platobných služieb. Klienti si na mobilné aplikácie zvykli a využívajú ich často aj na dennej báze.