Súťaže

Svetový deň inovácií: Ako NBS podporuje inovácie vo finančnom sektore?

15.04.2024

Svetový deň inovácií: Ako NBS podporuje inovácie vo finančnom sektore?

Aj tento rok si pripomíname Svetový deň kreativity a inovácií (WCID), ktorý pripadá na nedeľu 21. apríla 2024. Odbor finančných technológií a inovácií Národnej banky Slovenska si pre vás opäť pripravil súťaž o atraktívnu cenu.

Svetový deň inovácií: Ako NBS podporuje inovácie vo finančnom sektore?

 

Správa bola aktualizovaná.

Prečo práve kreativita a čo sú inovácie?

Organizácia spojených národov (OSN) zaviedla deň kreativity a inovácií, aby zvýšila a upriamila pozornosť na to, aké sú inovácie dôležité pre našu spoločnosť. Prvý raz sa tento sviatok oslavoval v roku 2018. Dnes sú inovácie bežnou súčasťou sveta financií. Navyše, kto by v posledných rokoch nepočul o novinkách z oblasti umelej inteligencie, nepoznal finančné aplikácie v mobile, či nezaznamenal bezkontaktné platby kartou, mobilom či smart hodinkami? Inovácie sú veľmi dôležité, lebo zlepšujú produkty a služby, vylepšujú procesy a prinášajú lepšiu kvalitu s podstatne lepšou pridanou hodnotou.

Na vývin inovácií treba jednoznačne predstavivosť, víziu a najmä ľudí, ktorí majú zmysel pre detail aj netradičné riešenia. Chce to niekedy zmeniť myslenie a vžiť sa do roly veľkých osobností, ako boli Leonardo da Vinci či Steve Jobs.

Svetový deň kreativity a inovácií nám pripomína, že kreativita a inovácie sú dôležité, a preto by ich vlády, nadnárodné organizácie, ale aj súkromné spoločnosti mali výrazne podporovať. Prostredníctvom inovácií a kreatívneho myslenia sa dajú riešiť menšie, či hoci aj globálne problémy. Týmto spôsobom sa dá zlepšiť budúcnosť ďalších generácií.

Inovácie v podaní NBS

Národná banka Slovenska vytvorila v roku 2019 odbor finančných technológií a inovácií pre priamu podporu finančných inovácií na slovenskom trhu a najmä pre lepší kontakt s FinTech komunitou. Za päť rokov fungovania vzniklo viacero úspešných iniciatív na podporu riešenia podnetov súvisiacich s reguláciou finančného trhu.

Spomeňme napríklad inovačný hub NBS, ktorý úspešne vyriešil od svojho vzniku vyše 100 podnetov, ako aj regulačný sandbox, ktorý poskytuje dlhodobú hĺbkovú spoluprácu a podporu subjektom s inovatívnymi nápadmi. NBS zároveň  pravidelné realizuje prieskumy trhu, ktorými mapuje stav inovácií vo finančných inštitúciách. NBS sa aktívne venuje aj novým inovatívnym oblastiam, ako sú napríklad umelá inteligencia či digitálne euro. Oblasť inovácií a aktivity NBS v tejto oblasti vám priblíži FinTech web NBS.

Súťaž o okuliare na virtuálnu realitu

Ako po minulé roky, tak aj tento rok sme si pre vás pripravili súťažný kvíz o inováciách. Do súťaže sme prijali 310 vyplnených kvízov. Účastníci, ktorí odpovedali správne na všetkých 5 otázok boli zaradení do žrebovania o okuliare na virtuálnu realitu Oculus Quest 2. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom.

 

Súťaž prebehla od 15 do 21. apríla 2024. Pravidlá nájdete na tomto odkaze.

Kvízové otázky a správne odpovede nájdete nižšie (rozkliknite pre zobrazenie).

Otázky a správne odpovede súťažného kvízu

(správne odpovede sú zvýraznené modrou farbou)

1. Vykonáva NBS dohľad nad poskytovateľmi služieb kryptoaktív?
 • áno, už v súčasnosti vykonáva
 • nie, ale začne vykonávať v priebehu roka 2024
 • nie, NBS nebude takýto dohľad vykonávať ani v budúcnosti
2. Ktoré nástroje na podporu inovácií využíva NBS?
 • inovačný hub
 • regulačný sandbox
 • virtuálny sandbox
3. Čo je digitálne euro?
 • euro, ktoré sa využíva na prevody v rámci internetového bankovníctva
 • euro, ktoré sa využíva pri platbe hodinkami alebo mobilom
 • euro v digitálnej podobe, o ktorého vytvorení sa ešte len diskutuje
4. Aké typy crowdfundingu reguluje nariadenie o crowdfundingu?
 • darovací crowdfunding
 • crowdinvesting
 • peer-to-peer lending
5. Ktoré z nasledovných tvrdení o okamžitých platbách je pravdivé?
 • okamžité platby už v súčasnosti poskytujú všetky slovenské banky
 • pripísanie prostriedkov na účet príjemcu trvá minimálne 1 pracovný deň
 • okamžitá platba je úhrada dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku

 

Slovensko sa zlepšuje

Ako je na tom Slovensko z hľadiska inovácií? Podľa štatistických porovnaní je čo zlepšovať. Najviac inovatívne ekonomiky sveta, ako sú Švajčiarsko, USA a Švédsko sú ďaleko pred Slovenskom. Aj napriek tomu si Slovensko podľa Úradu priemyselného vlastníctva SR za posledný rok polepšilo v rámci globálneho inovačného indexu o jedno miesto a aktuálne sa umiestnilo na 45. mieste z celkového počtu 132 ekonomík sveta.

Je to určite pozitívny signál, ktorý poukazuje na to, že dosahujeme čoraz lepšie výsledky v oblasti znalostnej ekonomiky, v technologických výstupoch, ako aj v zlepšovaní infraštruktúry. Okrem toho sú dnes silnými stránkami Slovenska v oblasti inovácií najmä high-tech výroba, enviropolitika ako aj vývoz kreatívneho tovaru. Naopak, je čo zlepšovať v rámci pravidiel na podnikanie a čistého prílevu zahraničných investícií.