Správy

Prvý polrok vzdelávania 5peňazí

28.07.2021

Prvý polrok vzdelávania 5peňazí

Finančné vzdelávanie 5peňazí na stredných školách vyskúšalo už vyše 800 žiakov.

Prvý polrok vzdelávania 5peňazí

Školský rok 2020/2021 bol výrazne poznačený epidemickou situáciou a veľkú časť z neho strávili žiaci učením sa v online prostredí. Práve v online priestore sa žiaci zo stredných škôl po celom Slovensku vzdelávali aj v oblasti finančnej gramotnosti.

NBS v rámci projektu 5peňazí priniesla do stredných škôl neformálne finančné vzdelávanie na prvú z plánovaných tém, príjem a práca. Prvé online vzdelávanie zrealizovali lektorky 5peňazí v decembri minulého roka pre Obchodnú akadémiu v Bratislave.

„Hneď, ako sme spustili vzdelávanie, dostávali sme od žiakov aj učiteľov vynikajúce spätné väzby. To nás motivovalo a udržiavalo robiť vzdelávania s elánom, navzdory ťažkostiam súčasnosti. Počas celého školského roka nás reakcie žiakov utvrdzovali v tom, že sme odviedli skvelú prácu,“ hovorí o skúsenostiach lektorka a koordinátorka vzdelávania Martina Hudáková. „Rozhodli sme sa totiž pre kvalitu na úkor kvantity. Pracovali sme s menšími skupinami do 15 žiakov počas intenzívnych 3 hodín.“

Počas celého školského roka nás reakcie žiakov utvrdzovali v tom, že sme odviedli skvelú prácu

Na vzdelávanie mohli pedagógovia prihlásiť žiakov stredných škôl bez ohľadu na lokalitu či zameranie. Za pol roka sa podarilo zrealizovať vzdelávanie v každom kraji Slovenska. Najväčší záujem pritom prejavili školy z Košického, zo Žilinského a z Trnavského kraja. Najčastejšie sa zapájali odborné (technické, dopravné a iné) školy. Školy s ekonomickým zameraním a gymnáziá však mali tiež nezanedbateľnú účasť.

Počas pol roka sa podarilo vyškoliť 859 žiakov a viac ako dve tretiny z nich boli v treťom ročníku. Až 87 % z celkového počtu žiakov vyplnilo dotazník so spätnou väzbou. Väčšina žiakov hodnotila pozitívne odovzdané informácie aj celkový prínos. V rovnakom duchu sa niesli aj spätné väzby učiteľov, ktorí sa na vzdelávaní nezúčastňovali, avšak so žiakmi následne pracovali.

„Uvedomujeme si, že finančná gramotnosť môže byť v niektorých ohľadoch ťažkopádna, pre niekoho priam nudná. Preto sme sa rozhodli zvoliť interaktívnejšiu metódu vzdelávania, než je obyčajná prednáška. Účastníkov sme zapájali do rôznych individuálnych, ale aj skupinových aktivít, ktoré im mali pomôcť lepšie porozumieť téme a zároveň nadobudnuté vedomosti vedieť aplikovať aj na svoj súčasný i budúci život,“ opisuje Martina Hudáková.

V každej skupine pracovali so žiakmi 2 lektorky, ktoré udržiavali počas celých 3 hodín potrebnú dynamiku. Vďaka tomu bola zabezpečená aj konzultačná činnosť počas skupinovej práce, keď žiaci boli rozdelení do viacerých menších skupín a interaktívne pracovali na rôznych úlohách.

Neformálne finančné vzdelávanie bude pokračovať aj v budúcom roku a prihlasovanie bude spustené už od druhej polovice augusta.

V novom školskom roku sa môžu žiaci tešiť aj na nový vzdelávací modul o finančnom plánovaní a okrem online formy je pripravené aj prezenčné vzdelávanie v expozitúrach, ktoré bude závisieť od epidemickej situácie.