Prezenčné vzdelávanie pre SŠ

Prezenčný modul 2: Finančné plánovanie

Absolvovali už vaši žiaci vzdelávanie „Príjem a práca“? Prihláste ich aj na nadväzujúci modul „Finančné plánovanie“.

Prezenčný modul 2: Finančné plánovanie

Neformálne vzdelávanie na tému „Finančné plánovanie“ je pokračovaním prvého modulu „Príjem a práca“. Aj tento modul je vedený zážitkovou formou. Je určený len pre žiakov stredných odborných škôl a gymnázií. 

Vzdelávanie prebieha v priestoroch NBS v Bratislave a v regionálnych vzdelávacích centrách 5peňazí v Banskej Bystrici, Kremnici a Košiciach. Na prezenčné vzdelávanie sa môžu prihlásiť aj žiaci, ktorí modul Príjem a práca absolvovali online.

V tomto module žiaci využijú svoje doterajšie pracovné skúsenosti a zamyslia sa nad použitím svojich príjmov.

Pomocou individuálnych a skupinových aktivít si uvedomia rozdiel medzi túžbami a cieľmi. Súčasťou vzdelávania je vytvorenie časovej osi vlastných cieľov s prepojením na ich finančné plánovanie. To môže byť v závislosti od cieľov krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.

Ak sa vaša škola nachádza v dostupnosti niektorého vzdelávacieho centra 5peňazí, odporúčame vám využiť prezenčnú formu vzdelávania, ktorá na rozdiel od online ponúka žiakom väčšie možnosti socializácie, vzdelávanie v autentických priestoroch NBS, jej expozitúr alebo múzejnej expozície v Kremnici, ako aj aktívnejšiu participáciu žiakov na tímových aktivitách, v ktorých spoločne riešia zadania.

Vzdelávanie napĺňa tieto ciele v rámci Národného štandardu finančnej gramotnosti  verzia 1.2

  • Žiaci dokážu vypracovať finančný plán./Téma 2, čiastková kompetencia 2: Úroveň 2
  • Žiaci si vyskúšajú prijímať finančné rozhodnutia so zvažovaním alternatív a ich dôsledkov, čiastková kompetencia 2, Úroveň 2
  • Žiaci vedia uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe, Téma 3, čiastková kompetencia 3, Úroveň 1

Dôležité informácie

  • Vzdelávanie trvá 3 hodiny (180 minút) vrátane prestávok.
  • Vzdelávanie prebieha v čase štandardných vyučovacích hodín. Prosíme vás, aby ste sa so žiakmi dostavili do centra 5peňazí najneskôr 10 minút pred plánovaným začiatkom. Na zachovanie princípov neformálneho vzdelávania sa naše školenia konajú bez prítomnosti pedagóga.
  • Triedu prihlasuje na vzdelávanie vyučujúci. Termín vzdelávania je potrebné dohodnúť s lektorom vo vami zvolenom vzdelávacom centre.
  • Zo skúseností lektorov odporúčame prihlasovať skupiny do 20 žiakov.
    V prípade väčšieho počtu žiakov je možné triedu rozdeliť a realizovať vzdelávanie v rôznych termínoch.

Kontakt na lektorov

Bratislava:

Beáta Žabková – koordinátorka vzdelávania

+421 945 720 333

bratislava@5penazi.sk

 

Banská Bystrica:

Bohuslava Brenkusová

bohuslava.brenkusova@ibv-nbs.sk

0917 408 295

 

Kremnica:

Agáta Lešková

agata.leskova@nbs.sk

0945 720 136

 

Košice:

Denisa Francanová

denisa.francanova@ibv-nbs.sk

0917 177 872