Medzinárodná kampaň

Global Money Week

Global Money Week

Slovensko sa každoročne pridáva k celosvetovej kampani Global Money Week (GMW), ktorá pripomína dôležitosť finančného vzdelávania. 

Global Money Week

Čo je Global Money Week

Global Money Week je iniciatíva OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), ktorá sa už od roku 2012 koná vždy jeden týždeň v roku. Jej cieľom je, aby boli mladí ľudia od útleho veku finančne uvedomelí a naučili sa robiť správne finančné rozhodnutia. Postupne sa do nej zapojilo už 176 krajín na celom svete a nechýba ani Slovensko. 

My v NBS sme sa chopili úlohy národného koordinátora pre Slovensko a každý rok vytvárame výzvu pre školy a organizácie na zapojenie sa, a tiež vlastné vzdelávacie aktivity a nové pomôcky k finančnému vzdelávaniu.

Ako vyzerá GMW na Slovensku

Zoznam partnerov 12. ročníka GMW Slovensko

Pozrite si zoznam všetkých partnerov, ktorí sa zaregistrovali a zrealizovali vlastné aktivity počas Global Money Week 2024.

12. ročník GMW Slovensko 2024

V roku 2024 sa do slovenského týždňa peňazí zapojilo rekordných 205 partnerov a spoločne sme dosiahli skvelé výsledky. Do aktivít sa zapojilo viac ako 30 000 účastníkov a vďaka kampaniam a propagácii všetkých partnerov sme získali viac ako 5,2 milióna online zobrazení.

Počas týždňa od 18. do 24. marca 2024 sa na Slovensku konali aktivity na zvýšenie povedomia o finančnom vzdelávaní, aj na zvýšenie samotnej finančnej gramotnosti detí i dospelých. Celý týždeň si navyše poslucháči Slovenského rozhlasu mohli zlepšovať svoje vedomosti o peniazoch vďaka rozhovorom s odborníkmi na viaceré témy. Nechýbali aj výstupy v lokálnych televíziách a RTVS.

Téma 12. ročníka GMW bola Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť (Protect your money, secure your future). Cieľom bolo odkomunikovať, aké dôležité je prijímať zodpovedné a informované rozhodnutia pri správe svojich financií a chrániť svoje peniaze pred možnými hrozbami. Medzi časté hrozby patria najmä finančné podvody typu phishing alebo falošné e-shopy, ale aj riziká spojené s osobnými údajmi ako napríklad krádež identity.

Aktivity v podaní NBS

Zážitkové vzdelávanie 5peňazí

Naši lektori nezaháľali ani počas Global Money Week. V 4 vzdelávacích centrách privítali počas GMW 465 žiakov, ktorých zážitkovou formou previedli témami príjem a práca, peniaze, finančné plánovanie či rozpočet. Okrem toho sme sa vybrali aj priamo do škôl. V základných školách v Bratislave, Rožňave a Žiari nad Hronom sa konali špeciálne vzdelávacie aktivity od NBS.

Zábavný vzdelávací kurz a nové pomôcky

Pre verejnosť NBS ponúkla novú platformu Reč peňazí, na ktorej postupne pribudnú hravé online kurzy. Prvý kurz o nakupovaní je dostupný pre všetkých zadarmo na recpenazi.sk a počas GMW sme predstavili aj úvodné video k pripravovanému kurzu Podvody. Okrem toho sme predstavili dve nové pomôcky – Dračie listy a Vlčí hlad.

Stredoškolská súťaž

V piatok 22. marca sa konalo v centrále NBS národné finále stredoškolskej súťaže Generácia €uro.

Múzeum mincí a medailí

Okrem týchto aktivít mohla verejnosť navštíviť aj Múzeum mincí a medailí v Kremnici a do múzea a jeho 4 expozitúr prišlo až 484 návštevníkov.

Odborná verejnosť

Pre partnerov a priaznivcov finančného vzdelávania pripravilo 5peňazí podujatie Rande v banke – diskusný workshop na tému vytvárania a podpory komunít v školskom prostredí a zlepšenie prežívania detí. Toto stretnutie sa nieslo v neformálnom duchu a účastníci ho hodnotili ako veľmi prínosné. Aj vďaka takýmto aktivitám sa darí prepájať rôzne projekty a organizácie s jednotným cieľom: zvýšiť finančnú gramotnosť na Slovensku.

Aktivity v podaní partnerov a súťaž pre školy

Do Global Money Week sa tento rok zapojilo rekordných 205 partnerov. Okrem vzdelávacích organizácií z finančného, mediálneho i neziskového sektora (32), základných (109), stredných (52) a vysokých škôl (3) sa v tomto ročníku prvýkrát zapojili aj materské školy (9). Základné a stredné školy mali možnosť zapojiť sa tiež do súťaže o najlepšie aktivity, ktorú vyhlásila NBS. Túto možnosť využilo 135 škôl.

Toto je 20 škôl, ktoré získali v súťaži najvyšší počet bodov od hodnotiteľov:

 • ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou
 • ZŠ Kulíškova 8, Bratislava
 • Základná škola s materskou školou, Turie 394
 • SŠI Vranov nad Topľou
 • Obchodná akadémia Martin
 • Spojená škola Rudňany
 • Základná škola A. Sládkoviča,  Sliač
 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
 • Základná škola Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš
 • Základná škola, Jarovnice 464
 • ZŠ Hanušovce nad Topľou
 • SOŠ dopravy a služieb Strážske
 • Základná škola Komenského 2, Svit
 • SPŠ elektrotechnická Košice
 • Základná škola J. F. Rimavského, Hnúšťa
 • Cirkevná zš s mš Dobrého pastiera, Žilina
 • ZŠ Františka Hrušovského, Kláštor pod Znievom
 • Spojená škola, Nová 803 Dobšiná
 • Gymnázium Alejová 1, Košice
 • Základná škola Čaklov

Špeciálna cena Generácie €uro: Obchodná akadémia Martin

11. ročník GMW Slovensko 2023

V týždni od 20. do 26. marca 2023 sa na mnohých miestach po celom Slovensku organizovali vzdelávacie aktivity pre žiakov aj dospelých. Pozrite sa, aké aktivity sme realizovali.

Vzdelávanie NBS:

 • Počas kampane prebiehalo zážitkové vzdelávanie 5peňazí: celkovo sme zrealizovali 20 vzdelávaní v 3 expozitúrach a v centrále NBS – navštívilo nás 15 rôznych škôl, spolu 405 žiakov
 • Počas GMW sa konalo aj národné finále stredoškolskej súťaže Generácia €uro, kde 25 finalistov z 5 tímov prezentovalo svoje projekty.
 • Pre verejnosť NBS pripravila špeciálny finančný kvíz pre spojený so súťažou. Zapojilo sa doňho 839 súťažiacich

GMW u partnerov:

 • Vlastnú aktivitu si počas GMW pripravilo až 85 partnerov (neziskové organizácie, základné školy, stredné školy, vysoké školy). Medzi najčastejšie aktivity patrili kvízy, prednášky na rôzne finančné témy, súťaže pre žiakov, webináre, vzdelávacie články na internete. Aktivity partnerov si môžete pozrieť tu.

10. ročník GMW Slovensko 2022

Prostredníctvom Národnej banky Slovenska sa do Global Money Week v roku 2022 intenzívne zapojilo aj Slovensko. Pod značkou 5 peňazí absolvovali 4 lektori finančnej gramotnosti niekoľko 3-hodinových online vzdelávaní so žiakmi stredných škôl. Vzdelávania prebiehali v malých skupinách do 15 žiakov a boli vedené zážitkovou formou. V tomto týždni sa na vzdelávaní zúčastnilo 63 stredoškolákov, ktorí sa naučili množstvo zaujímavých faktov na tému práca a peniaze alebo základy správneho finančného plánovania.

Okrem toho sa konala v Národnej banke aj prednáška pre žiakov stredných škôl, ktorí navštívili stálu výstavu: Od slovenskej koruny k euru. Pre vysokoškolákov pripravila NBS ďalší z online webinárov InfoSWAP, na ktorom si 75 študentov vypočulo prednášku zástupcu NBS a zároveň si navzájom zdieľalo vedomosti z finančného a nefinančného sveta.

V rámci aktivít zorganizovala NBS aj národné finále medzinárodnej súťaže Generácia €uro, v ktorom súťažilo 5 tímov zo stredných škôl. V rámci svojich projektov spracovali tému „Kedy je inflácia nízka, kedy je už príliš vysoká a čo to vlastne znamená?“

Súčasťou Global Money Week 2022 na Slovensku bola aj intenzívna online kampaň pre verejnosť na vzdelávacie príbehy od 5peniažka. Prvú minisériu tvorí 12 animovaných dielov na motívy známych rozprávok, v ktorých sa tradičné rozprávkové postavy dostávajú do bežných situácií moderného sveta dospelých a učia sa, ako robiť správne finančné rozhodnutia.

Témy predchádzajúcich ročníkov

 • 2024 – Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť.
 • 2023 – Naplánuj si peniaze, postav svoju budúcnosť.
 • 2022 – Vybuduj si budúcnosť, buď múdry, pokiaľ ide o peniaze!
 • 2021 – Staraj sa o seba, staraj sa o svoje peniaze!
 • 2018 – Na peniazoch záleží!
 • 2017 – Uč sa, šetri, zarábaj.
 • 2016 – Zapoj sa. Šetri s rozumom.
 • 2015 – Šetri dnes. Zachrániš zajtrajšok.