Varovania

Podvodné úverové ponuky od FEB bank

25.03.2021

Podvodné úverové ponuky od FEB bank

Buďte ostražití a dajte si pozor na podvodné ponuky.

Podvodné úverové ponuky od FEB bank

NBS upozorňuje, že spoločnosti „FEB bank“, internetová stránka: https://feb-bank.com/index.html, nevydala povolenie na vykonávanie činností banky na Slovensku. Rovnako Národná banka Slovenska túto spoločnosť neeviduje ani ako poskytovateľa bankových služieb na základe jednotného európskeho povolenia.

Spoločnosť ponúka úver, pri ktorom musí klient vopred zaplatiť poplatok za jeho poskytnutie, čo je podvod. Preto Národná banka Slovenska odporúča nereagovať na ponuku úveru od FEB bank.

Poškodeným klientom odporúčame obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní a podať trestné oznámenie.

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby dôkladne zvážili, s ktorou spoločnosťou vstúpia do zmluvného vzťahu. Oprávnenie na podnikanie jednotlivých subjektov si môžu spotrebitelia preveriť na internetovej stránke NBS.