Správy

Ohliadnutie sa za uplynulým školským rokom

11.07.2022

Ohliadnutie sa za uplynulým školským rokom

Školský rok 2021/2022 je úspešne za nami a my sa môžeme pochváliť skvelými aktivitami, ktoré sme pripravovali nielen pre deti, ale aj dospelých.

Ohliadnutie sa za uplynulým školským rokom

 

Júnom sa skončil školský rok a vzdelávanie tímom 5peňazí bolo jeho súčasťou. Tím lektorov školil žiakov základných a stredných škôl. Zážitkovou formou lektori prispievali k vytváraniu zdravého vzťahu žiakov k peniazom a ich rozumnému používaniu.
Školenia prebiehali počas roka prezenčne vo vzdelávacích centrách, online formou, v Bratislave dokonca lektor školil priamo v školskom prostredí.

Školský rok v číslach

Celkovo sme vzdelali 2 482 žiakov, z toho 1 461 školáčok a 1 019 školákov. V online module sme sa počuli a videli s 687 žiakmi, zatiaľ čo osobne až s 1 795. Na exkurzie priamo k nám prišlo 635 detí.

Spolu sme realizovali 177 školení, z ktorých 117 bolo na stredných školách, 57 na základných a 3 vo voľnočasových kluboch.

Jednotlivé moduly z ponuky neformálneho vzdelávania 5peňazí využilo 70 slovenských škôl, v jednom prípade sa školenia zúčastnila aj rakúska škola turizmu a biznisu z Viedne.
Najväčší záujem o naše zážitkové učenie sme zaregistrovali v máji, kedy sme odškolili takmer 500 žiakov.

Zo spätných väzieb žiakov sme zistili, že náš prístup a informácie v oblasti financií sú pre nich užitočné, prospešné, potrebné, dôležité, nápomocné, a tiež zábavné.
Tím lektorov sa teší na nový školský rok a na stretnutia s mladými ľuďmi, ktorí sa chcú zlepšovať v oblasti finančnej gramotnosti.

Pomáhame všade, kde to treba

Okrem vzdelávania detí sme nadviazali aj nové spolupráce s platformou WomanUp či s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny na projekte školení dlhových poradcov.

Okrem toho sme pomáhali aj rozbehnúť nové omamy pre občianske združenie Cesta von, s ktorým participujeme na realizácii projektu FILIP.