5peňazí – finančné vzdelávanie od Národnej banky Slovenska, za ktoré neplatíte.

Sme tím odborníkov na vzdelávanie a financie z Národnej banky Slovenska. Našim poslaním je zvyšovať úroveň finančnej gramotnosti a pomáhať ľuďom na Slovensku zorientovať sa vo svete peňazí.  Snažíme sa zmeniť pohľad verejnosti na to, že finančné vzdelávanie je nudné a formálne. Preto prinášame rôzne vzdelávacie projekty a aktivity, medzi ktorými si každý nájde vhodnú formu.

Chceme, aby ľudia robili správne finančné rozhodnutia, a vďaka tomu sa nám spoločne na Slovensku žilo lepšie.

Naše aktivity

Spolupráca so školami

Zážitkové vzdelávanie

Zážitkové vzdelávanie pre základné a stredné školy v 4 centrách.

Bratislava • Košice • Kremnica • Banská Bystrica

Generácia €uro

Stredoškolská súťaž, ktorá preverí vedomosti žiakov a prináša im nové vedomosti.

13 rokov • stredoškoláci z celého Slovenska

Program DoFin

Zlepšenie finančných zručností v rámci osobnostného rozvoja študentov a mladých ľudí.

Spolupráca s DofE Slovensko

Naši lektori vzdelávajú žiakov zážitkovou formou a spolupracujú na vzdelávacích projektoch partnerov. Okrem spomenutých spoluprác každý rok koordinujeme Global Money Week na Slovensku, spolupracujeme na projekte FinQ a vytvárame vzdelávacie pomôcky pre školy i verejnosť.

Aktivity pre rodiny s deťmi

Príbehy z Kremnice

Šesť príbehov o permoníkoch a peniazoch, ktorý zabaví aj poučí malých i veľkých

Čítanie • Pozeranie • Pracovné listy

Podujatia

Naše pomôcky a vedomosti odovzdávame aj osobne aj na podujatiach a akciách.

Noc múzeí • Deň Európy • Kremnické gagy

Finančný chodník

Úlohy, ktoré spestria prechádzku v Národnej zoo Bojnice a deti zabavia i poučia.

Spolupráca s Národnou zoo Bojnice

Hovoriť o peniazoch s deťmi je dôležité už odmalička. Preto sa venujeme aj materiálom pre rodiny a aktivitám, ktoré zapoja deti už v predškolskom veku.

Finančné vzdelávanie pre širokú verejnosť

Vzdelávací portál

Články, videá a kvízy plné finančných rád a informácií

Články • Videá • Kvízy

Reč peňazí

Bezplatné online kurzy s vtipným lektorom Rossom

Spolupráca s Nadáciou NN ľuďom

Príbehy od 5peniažka

Krátke animované príbehy s finančnými radami okorenené humorom pre staršieho diváka.

24 príbehov od 5peniažka

Pre verejnosť prinášame rôzne formy vzdelávania, od zábavných príbehov, cez hravé kurzy až po odborné články na webe.

Pomoc pre ohrozené skupiny

Program FILIP

Dlhodobá a systematický pomoc rodinám v generačnej chudobe.

Spolupráca so združením Cesta von

Vzdelávanie seniorov

Rovesnícke finančné vzdelávanie priamo v regiónoch.

Spolupráca so združeniami JDS, ZKS a SZPB

Zadlženie a chudoba

Školenia pracovníkov dlhových poradní a charitných domov.

Spolupráca so Slovenskou katolíckou charitou a MPSVaR

Spolupracujeme so súkromným i verejným sektorom a hľadáme nové zmysluplné partnerstvá.

Nadácia NBS

Chcete realizovať vlastné aktivity finančného vzdelávania? Požiadajte o grant od Nadácie Národnej banky Slovenska.

 

Aktuálne grantové výzvy

Vzdelávacie centrá 5peňazí

Máte záujem o zážitkové vzdelávanie pre vašu školu? Kontaktujte lektora v preferovanom centre a dohodnite si termín. Žiakov môže prihlásiť len učiteľ (nie rodič ani žiaci). Kompletnú ponuku vzdelávacích modulov nájdete v časti Pre školy.

Bratislava

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

Beáta Žabková
0900 000 000
bratislava@5penazi.sk

Košice

Expozitúra NBS
Slovenskej jednoty 14
041 41 Košice

Denisa Francarová
0917 177 872
kosice@5penazi.sk

Banská Bystrica

Expozitúra NBS
Národná 10
975 77 Banská Bystrica

Bohuslava Brenkusová
0917 408 295
banskabystrica@5penazi.sk

Kremnica

Múzeum mincí a medailí NBS
Štefánikovo nám. 11/21
967 01 Kremnica

Agáta Lešková
0903 850 832
kremnica@5penazi.sk

Kontaktný formulár