Správy

Nadácia NBS podporí finančné vzdelávanie. Zverejnila tri nové grantové výzvy

03.05.2022

Nadácia NBS podporí finančné vzdelávanie. Zverejnila tri nové grantové výzvy
Nadácia NBS podporí finančné vzdelávanie. Zverejnila tri nové grantové výzvy

 

Novovzniknutá Nadácia Národnej banky Slovenska podporí zlepšenie finančnej gramotnosti na Slovensku vyhlásením troch nových grantových výziev. NBS tak aj tento rok pokračuje vo svojej podpore tretích strán pri zvyšovaní finančnej gramotnosti. V roku 2021 v rámci programu 5peňazí bola vyhlásená prvá grantová výzva na podporu finančnej gramotnosti cez Inštitút bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska, n. o. Teraz sa tak deje prostredníctvom Nadácie NBS. Uchádzači o granty môžu podávať svoje žiadosti o grant cez elektronický systém EGRANT.

Vyhlásené sú tri nové výzvy, a to:

 

GRANTOVÁ VÝZVA Č. GV-2022-1

Podpora inovatívneho finančného vzdelávania seniorov a iných zraniteľných skupín

Účelom tejto výzvy bude podporiť kvalitné projekty zamerané na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti vybraných cieľových skupín prostredníctvom inovatívneho finančného vzdelávania (jeho tvorbu a overenie).

Výzva je zverejnená od 27. 4. do 15. 6. 2022

Minimálna/maximálna výška požadovaného grantu: 5 000 € /50 000 €

Čas realizácie podporeného projektu: od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023 (15 mesiacov)

Oprávnení žiadatelia o grant: občianske združenia, nadácie, neziskové združenia zriadené na účely poskytovania verejnoprospešných služieb, neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb, základné, stredné a vysoké školy, registrované sociálne podniky, cirkevné organizácie, resp. účelové zariadenia cirkvi a fyzické osoby.

Viac o grantovej výzve.

 

GRANTOVÁ VÝZVA Č. GV-2022-2

Meranie úrovne finančnej gramotnosti dospelej populácie

Účelom tejto výzvy bude podporiť kvalitné výskumné projekty zamerané na meranie úrovne finančnej gramotnosti dospelej populácie (zber dát, ich spracovanie a analýza).

Výzva je zverejnená od 27. 4. do 22. 6. 2022

Minimálna/maximálna výška požadovaného grantu: 5 000 € /40 000 €

Čas realizácie podporeného projektu: od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 (12 mesiacov)

Oprávnení žiadatelia o grant: vysoké školy, výskumné inštitúcie, občianske združenia a neziskové organizácie zaoberajúce sa výskumom, fyzické osoby zaoberajúce sa výskumom.

Viac o grantovej výzve.

 

GRANTOVÁ VÝZVA Č. GV-2022-3

Podpora malých projektov na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti

Účelom tejto výzvy bude podporiť kvalitné podujatia, krátkodobé aktivity a projekty zamerané na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti obyvateľstva.

Výzva je zverejnená od 2. 5. do 2. 6. 2022

Minimálna/maximálna výška požadovaného grantu: 1 000 € /5 000 €

Čas realizácie podporeného projektu: od 1. 8. 2022 do 31. 1. 2023  (6 mesiacov)

Oprávnení žiadatelia o grant: občianske združenia, nadácie, neziskové združenia zriadené na účely poskytovania verejnoprospešných služieb, neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb, základné, stredné a vysoké školy, registrované sociálne podniky, cirkevné organizácie, resp. účelové zariadenia cirkvi a fyzické osoby.

Viac o grantovej výzve.