Správy

Grantová výzva Nadácie NBS pre malé projekty aj v roku 2023

19.01.2023

Grantová výzva Nadácie NBS pre malé projekty aj v roku 2023

Nadácia NBS opäť vyhlásila grantovú výzvu na podporu malých projektov, ktoré pomôžu zvýšiť finančnú gramotnosť. Požiadať o finančnú podporu do 5 000 eur môžu organizácie do 20. apríla 2023.

Grantová výzva Nadácie NBS pre malé projekty aj v roku 2023

Grant môžu žiadatelia využiť na realizácia podujatí a krátkodobých aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti a kvality finančného vzdelávania a na spoluprácu v tejto oblasti. Mimovládne a neziskové organizácie, školy aj sociálne podniky, ktoré vedia a chcú zorganizovať aktivitu či podujatie v oblasti finančného vzdelávania v období 1. júl – 31. december 2023, majú cestu otvorenú.

Na svoj projekt môžu požiadať o grant v sume 1 000 – 5 000 eur cez platformu EGRANT. Uzávierka prijímania žiadostí je 20. apríla 2023 o 23.59 h.

Viac o grantovej výzve sa dozviete na stránke Nadácie NBS.