Správy

Ekonomická predpoveď: jeseň 2022

10.11.2022

Ekonomická predpoveď: jeseň 2022

Kedy sa skrotí inflácia a máme očakávať recesiu či nebodaj prepúšťanie? Prečítajte si stručný prehľad štyroch kľúčových informácií z jesenného Ekonomického a menového vývoja Národnej banky Slovenska.

Ekonomická predpoveď: jeseň 2022

1. Kam ešte porastie inflácia?

V septembri sa inflácia zrýchlila na 14,2 percenta najmä vďaka rastu cien potravín. Ďalší vývoj bude závisieť najmä od opatrení vlády a Európskej komisie, ktoré môžu zásadne ovplyvniť ceny energií pre firmy a domácnosti. Bez ďalších ochranných opatrení by mohla inflácia začiatkom budúceho roka stúpnuť až približne na 22 percent. Odtiaľ by síce mala postupne klesať, ale aj tak by priemerná inflácia v budúcom roku skočila na 18 percent. Ak by vláda prostredníctvom ďalších opatrení „zastropovala“ rast cien elektriny, plynu a tepla pre domácnosti na úrovni „len“ o 50 percent, inflácia by vrcholila okolo 17 percent a za celý budúci rok by dosiahla približne 14 percent. Pomerne rýchlo by mali ešte rásť ceny potravín. Naopak, ceny pohonných látok by už mali infláciu ťahať smerom dole.

2. Čaká nás recesia?

Bez ďalších opatrení vlády zrejme áno, no len mierna a dočasná. Spomalí sa tvorba pracovných miest a reálne príjmy klesnú druhý rok za sebou. Neznamená to, že platy neporastú, ale to, že porastú menej ako inflácia. Spotreba domácností zrejme citeľne poklesne, pretože ľudia budú obmedzovať výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné. Obnovenie spotreby sa očakáva až v roku 2024.

Kompletný Ekonomický a menový vývoj jeseň 2022 od NBS, ktorý so štvrťročnou periodicitou hodnotí aktuálny vývoj a zároveň prináša pohľad na očakávaný vývoj ekonomiky, si prečítate TU.

3. Bude sa prepúšťať?

Očakávané utlmenie výkonnosti ekonomiky bude zrejme sprevádzané miernym poklesom zamestnanosti. Platy porastú, no ceny porastú rýchlejšie, čo znamená, že vyššie sumy na výplatných páskach nepokryjú rastúce náklady domácností.

4. Kedy sa veci začnú obracať k lepšiemu?

Ekonomický rast by sa mohol obnoviť už v druhej polovici budúceho roka. Na recesiu, ak nejaká oficiálne vôbec bude, by sme mali pomerne rýchlo zabudnúť. Rast príjmov v porovnaní s infláciou by mal tiež zosilnieť. Akurát čísla zamestnanosti budú zrejme mierne klesať až do konca roku 2024. To však bude čiastočne aj vďaka úbytku pracovnej sily pre starnutie obyvateľstva. Inflácia výraznejšie poklesne zrejme až začiatkom roku 2024.