Podujatia

Dni finančného spotrebiteľa 2019

10.10.2019

Dni finančného spotrebiteľa 2019

Téma „Ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ“ zaujala desaťtisíc žiakov. Na svoje si prišli aj vzdelávací pracovníci a učitelia, zaujímavej prednášky sa zúčastnili aj seniori.

Dni finančného spotrebiteľa 2019

Národná banka Slovenska zorganizovala v dňoch 23. – 24. októbra 2019 v poradí druhý ročník podujatia Dni finančného spotrebiteľa 2019. V rámci témy Ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ pripravila vo svojich priestoroch rôzne kreatívne aktivity. Viac ako 500 návštevníkov rôznych vekových skupín malo možnosť prejsť sa interaktívnym chodníkom finančného spotrebiteľa, vzhliadnuť výstavu Od koruny k euru, absolvovať poradňu pre finančných spotrebiteľov, získať informácie o ochranných prvkoch bankoviek i o tom, ako rozpoznať falzifikáty.

Základné školy

Samotnej akcii predchádzali rôzne aktivity, ktorých sa zúčastnilo celkovo 10-tisíc žiakov zo základných aj stredných škôl. Vstupenkou na podujatie bolo vymyslieť výstižný slogan na tému Ako sa má správať zodpovedný (finančný) spotrebiteľ? Do súťaže sa prihlásilo 233 tried z celého Slovenska, z toho graficky spracované slogany vo forme plagátov poslalo 176 tried. Najlepšie práce boli následne vystavené v NBS. Žiaci II. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií zo 4 vybraných tried napokon mali možnosť zúčastniť sa bohatého programu, v rámci ktorého sa stretli s najvyššími predstaviteľmi banky, zúčastnili sa interaktívneho vzdelávania a zapojili sa do rôznych súťaží a ďalších aktivít. A nakoniec, tí najlepší z najlepších, žiaci IX.A ZŠ P. O. Hviezdoslava z Veľkých Kapušian, si mohli pozrieť Bratislavu z 31. poschodia ústredia Národnej banky Slovenska.

Stredné školy

Vstupenkou na podujatie pre stredoškolákov bolo úspešné absolvovanie online kvízu finančnej gramotnosti. V triede súťažil každý študent sám za seba, no pritom sa jeho dosiahnuté body započítavali aj do hodnotenia celej triedy. Otázky vychádzali z reálnych životných situácií, pričom na každého študenta čakala jedinečná kombinácia otázok a odpovedí. V kvíze si študenti preverili vedomosti a zároveň pri každej otázke našli aj vysvetlenie správnej odpovede. Cieľom bolo, aby si rozšírili a potvrdili svoje znalosti. Celkovo sa do kvízu zapojilo 258 tried a vyplnilo ho 5 107 žiakov. Najúspešnejšou otázkou bola tá, ako postupovať pri strate platobnej karty. Správne ju zodpovedalo až 91 % žiakov. Najviac potrápila otázka zameraná na sťažnosti pri nevyplatenom poistnom plnení. Určiť správne inštitúciu, na ktorú sa obrátiť v prípade nevybavenej reklamácie, vedela len necelá tretina. Štyri najlepšie triedy sa zúčastnili programu v NBS. Výhercovia zo septimy A z Gymnázia v Nových Zámkoch sa napokon vyviezli na 31. poschodie a pozreli sa na hlavné mesto z nadhľadu.

Vzdelávací pracovníci a učitelia

Na podujatí mali svoje osobité miesto aj vzdelávací pracovníci a učitelia. NBS pre nich pripravila špeciálne interaktívne aktivity na podporu ich vzdelávacej činnosti. Okrem toho absolvovali prednášku o stave a vývoji finančnej gramotnosti v Slovenskej republike, po ktorej nasledovala intenzívna diskusia na tému možností a úskalí finančného vzdelávania na slovenských školách.

Seniori

Špeciálne pre seniorov pripravila NBS prednášku, ktorá im pomohla zorientovať sa v rýchlo meniacom sa svete financií. K dispozícii im boli odborníci, s ktorými mohli skonzultovať svoju finančnú situáciu. V zmysle hesla, že sa predsa učíme celý život, získali poznatky, ktoré im môžu výrazne pomôcť pri zvládnutí existujúcich nástrah vo svete peňazí.