Správy

Cestovné poistenie počas pandémie. Sledujte semafor

06.11.2020

Cestovné poistenie počas pandémie. Sledujte semafor

Nakazili ste sa v zahraničí koronavírusom? Čo poisťovne uhradia a čo budete musieť platiť z vlastného?

Cestovné poistenie počas pandémie. Sledujte semafor

Ak sa chystáte vycestovať do zahraničia, a preto plánujete uzavrieť cestovné poistenie, opýtajte sa v poisťovni na výluky v súvislosti s koronavírusom. Môže sa stať, že sa ocitnete v mimoriadnej situácii, ktorá náhle nastane v krajine vášho pobytu. Nakazíte sa koronavírusom, prípadne budete musieť ostať v zahraničí dlhšie pre obmedzenia na hraniciach. Všetko o tom, ako funguje cestovné poistenie sa dočítate v našom predošlom článku. Aké obmedzenia a pravidlá však platia v poistnom krytí počas pandémie ochorenia COVID-19?

Podstatný je cestovateľský semafor

Epidémia ochorenia COVID-19 je rozšírená po celom svete. Zoznam krajín, do ktorých sa neodporúča cestovať sa priebežne upravuje podľa aktuálnej situácie. Pri uzatváraní cestovného poistenia a vašim následným vycestovaním je preto vždy potrebné skontrolovať informácie o platných obmedzeniach na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR). Cestovateľský semafor je totiž rozhodujúci vo chvíľach, kedy poisťovne určujú, čo vám v zahraničí uhradia a čo nie.

Cestovné poistenie spravidla nekryje náklady na zdravotnú starostlivosť, ak sa nakazíte ochorením COVID-19 v destinácii, ktorá je na zozname medzi tzv. rizikovými krajinami. Rovnako môže byť z poistného krytia vylúčená oblasť, ktorá patrí medzi krajiny a regióny s odporúčaním zvážiť nevyhnutnosť cestovania. I v nich je totiž predpokladaná hrozba infekcie vyššia.

Výluky v úhradách v súvislosti s koronavírusom sa týkajú situácií, keď klient v rizikovej krajine ochorie na COVID-19. Pokiaľ sa mu stane úraz alebo sa mu náhle zhorší zdravotný stav z iných príčin, poistné plnenie ostáva platné.

V prípade destinácií, ktoré sú aktuálne zaradené medzi bezpečné, resp. menej rizikové, poisťovne náklady na liečbu ochorenia COVID-19, teda na ošetrenie, lieky, hospitalizáciu či dokonca prevoz na Slovensko, vo všeobecnosti uhrádzajú.

Pokiaľ sa ale počas svojho pobytu v takejto krajine dostanete do preventívnej karantény, bez toho, aby ste skutočne boli nakazení a liečení na koronavírus, náklady napríklad za ubytovanie alebo stravu si s najväčšou pravdepodobnosťou budete musieť zaplatiť sami. Nejde totiž o poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poisťovne vám však môžu ponúknuť predĺženie platnosti poistenia počas vašej karantény, prípadne počas obdobia, kedy čakáte na repatriáciu späť na Slovensko. Pre bližšie informácie v takýchto situáciách bezodkladne kontaktujte asistenčnú službu vašej poisťovne.

Výluky z poistného krytia sa môžu líšiť podľa konkrétnych podmienok jednotlivých poisťovní. Pri uzatváraní zmluvy o cestovnom poistení sa preto pýtajte:

  • V ktorých krajinách uhradia, resp. neuhradia náklady na zdravotnú starostlivosť, pokiaľ klient ochorenie na COVID-19? Patria do výluky len červené, teda rizikové krajiny, alebo aj oranžové, teda tie, do ktorých sa neodporúča cestovať?
  • Bude mať na úhradu nákladov vplyv, ak sa epidemiologická situácia v krajine zhorší až počas vášho pobytu?
  • Za akých podmienok je možné uplatniť poistenie storna zájazdu alebo objednanej služby? Vzťahuje sa aj na prípady, kedy MZVaEZ SR náhle pred vašim vycestovaním označí vašu cieľovú krajinu za rizikovú?
  • Je možné uplatniť poistenie storna pobytu v prípade, ak vám bude diagnostikovaný COVID-19?

Titulná foto: Pixabay