Správy

BREXIT priniesol zmenu platieb do Veľkej Británie a Severného Írska

28.01.2021

BREXIT priniesol zmenu platieb do Veľkej Británie a Severného Írska

Mate účet vo Veľkej Británii alebo tam posielate peniaze? Brexit prináša zmenu aj v týchto oblastiach.

BREXIT priniesol zmenu platieb do Veľkej Británie a Severného Írska

Po novom platí, že ak chcú finančné inštitúcie Veľkej Británie a Severného Írska naďalej poskytovať finančné služby v EÚ (poistenie, investície, úvery, platby, a pod.), sú povinné zabezpečiť, aby sa tieto služby poskytovali prostredníctvom subjektov, ktoré na to v EÚ majú riadne povolenie. Väčšina finančných inštitúcií, ktoré aktívne plánujú naďalej poskytovať svoje služby v EÚ, takéto povolenie už získala. Odporúčame si to, ale pri využívaní finančných služieb riadne overiť.

Zmeny cezhraničných platieb

Zmeny zasiahli aj slovenské inštitúcie a ich klientov. Poskytovatelia platobných služieb v EÚ, ktorými sú na Slovensku v drvivej väčšine hlavne banky, musia pri platbách do Veľkej Británie a Severného Írska poskytovať viac informácií o platiteľovi. Neplatí už, že takéto platby sú považované za prevody v rámci EÚ, ktoré sú značne zjednodušené. Okrem čísla platobného účtu platiteľa alebo jedinečného identifikátora transakcie informácie zahŕňajú aj podrobnosti o mene platiteľa a buď o jeho adrese, čísle úradného osobného dokladu, identifikačnom čísle spotrebiteľa, alebo dátume/mieste narodenia.

Vaša banka vás o tejto zmene má informovať a vy ak chcete platbu do Veľkej Británie a Severného Írska (Spojeného kráľovstva) zrealizovať nebuďte prekvapený a doplňujúce informácie poskytnite.

Ako budú chránené peniaze a vklady

Ak máte otvorený bankový účet vo finančnej inštitúcií Spojeného kráľovstva s povolením vydaným v Spojenom kráľovstve, pretože tam napríklad pracujete alebo ste pracovali, vzťahujú sa na vás pravidlá ochrany vkladov platné v Spojenom kráľovstve. Tieto sa môžu líšiť od pravidiel platných pre bankové účty vedené v EÚ.

Ak máte ale bankový účet otvorený v pobočke finančnej inštitúcie Spojeného kráľovstva zriadenej v EÚ alebo v britskej pobočke inštitúcie, ktorej povolenie bolo vydané v EÚ, situácia môže byť iná. V takom prípade odporúčame obrátiť sa na svoju finančnú inštitúciu (banku) alebo na NBS so žiadosťou o viac informácií.

Viac o brexite

Ak je pre vás táto téma dôležitá a zaujímajú vás podrobnejšie informácie, prečítajte si o tom viac v dokumente Európsky orgán pre bankovníctvo – Informácie pre spotrebiteľov – klientov britských finančných inštitúcií o konci prechodného obdobia v rámci brexitu.

Titulná foto: Pixabay