Správy

Víťazi súťaže Generácia €uro si prevzali ocenenie od prezidentky ECB

01.06.2023

Víťazi súťaže Generácia €uro si prevzali ocenenie od prezidentky ECB

Školníkovci strávili 2 dni plné aktivít a podnetov vo Frankfurte nad Mohanom, v sídle Európskej centrálnej banky.

Víťazi súťaže Generácia €uro si prevzali ocenenie od prezidentky ECB

 

Od národného finále 12. ročníka stredoškolskej súťaže Generácia €uro ubehli už 2 mesiace. Víťazný tím z Gymnázia Jura Hronca sa dočkal zaslúženej odmeny v podobe návštevy Európskej centrálnej banky 30. a 31. mája. Vďaka nabitému programu sa počas dvoch dní vo Frankfurte nad Mohanom rozhodne nenudili.

Prvý deň bol venovaný plavbe po Mohane s výhľadom na budovu ECB a prehliadke mesta spojenej s escape game. Úlohou pre všetky tímy bolo nájsť miesto, kde sa bude konať spoločná večera. Školníkovci si so zadaniami a s nápoveďami hravo poradili a odmenou im bola bohatá večera, po ktorej nasledoval zaujímavý kvíz.

Európska centrálna banka

Vrcholný orgán Európskej únie zodpovedný za jednotnú menovú politiku. ECB pracuje na udržiavaní cenovej stability v eurozóne. Cieľom je, aby si občania za svoje peniaze mohli zajtra kúpiť to isté, čo dnes. Okrem toho prispieva k bezpečnosti a odolnosti európskeho bankového systému. Pomáha tak zaistiť, aby peniaze klientov bánk zostali v bezpečí.

Druhý deň už nasledovala návšteva samotnej Európskej centrálnej banky. Návštevníci absolvovali prehliadku budovy vrátane zasadacej sály guvernérov na 41. poschodí. Neskôr si vypočuli prednášku o klimatických zmenách od expertov na danú oblasť. Hlavným bodom celej návštevy bola záverečná ceremónia, na ktorej víťazným tímom odovzdala ocenenie osobne prezidentka ECB Christine Lagardová. Okrem spoločného fotenia mali študenti možnosť položiť niekoľko zaujímavých otázok.

Študentská súťaž Generácia €uro

Súťaž každoročne organizuje ECB v spolupráci s národnými centrálnymi bankami vrátane Národnej banky Slovenska. Cieľom projektu Generácia €uro je priblížiť študentom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo ako celok. Zároveň zvýšiť povedomie o centrálnych bankách a Eurosystéme vysvetlením ich úloh a aktivít. Je to príspevok ECB a národných centrálnych bánk k finančnému vzdelávaniu.

Tímy študentov stredných škôl z celého Slovenska sa registrujú prostredníctvom internetovej stránky www.generationeuro.eu. Súťaž pozostáva z troch samostatných kôl a zo záverečného podujatia:

 1. Online kvíz
  V kvíze súťažiaci odpovedajú na otázky týkajúce sa centrálneho bankovníctva, úloh ECB a národných centrálnych bánk Eurosystému, úlohy peňazí, cenovej stability a menovej politiky.
 2. Zadanie
  Súťažné tímy vypracúvajú projekty na témy z oblasti centrálneho bankovníctva, ktorých obsah aj forma môžu byť v jednotlivých krajinách eurozóny rôzne.
 3. Prezentácia
  Tretie kolo pozostáva z obhajoby vybraných projektov pred odbornou porotou v Národnej banke Slovenska. Obhajoba je založená na aktívnom zapájaní študentov a diskusii s porotou, pričom sa hodnotí tak obsahová stránka, ako aj prezentačné a diskusné zručnosti jednotlivých členov tímu.
 4. Návšteva ECB
  Na záver súťaže sa v ECB vo Frankfurte nad Mohanom uskutoční odovzdávanie cien na európskej úrovni, na ktorom sa zúčastnia víťazi národných kôl zapojených krajín.

Nový ročník súťaže štartuje vždy v novom školskom roku na prelome septembra a októbra. Pre aktuálne informácie sledujte oficiálny webstránky 5peňazí.